În cadrul acestei conferințe, Adrian Gheorghe a anunțat publicarea raportului de activitate al CNAS pentru anul 2020. Raportul include de această dată, și informații privind destinația fondurilor rambursate respectiv volumul de servicii medicale defalcat.

„Este evident că pandemia Covid-19 va continua să pună presiune pe resursele umane, financiare, legale și materiale ale sistemului de sănătate. Această suprasolicitare oferă nu doar șansa, ci și obligația unei reajustări structurale, dar și realiste, a mecanismelor de finanțare a sănătății în România, pentru a materializa aspirația colectivă către un sistem de sănătate performant și rezilient”, a declarat președintele CNAS.

În acest sens, Adrian Gheorghe a semnalat necesitatea elaborării unui nou model de Contract-cadru. Acesta trebuie să reflecte colaborarea dintre CNAS, Ministerul Sănătății și reprezentanți ai organizațiilor profesionale medicale, ai pacienților, ai furnizorilor de servicii și ai industriei farmaceutice. Acest nou model de Contract-cadru trebuie să pună în centru definirea, măsurarea și răsplătirea performanței. Iar performanța trebuie să fie atât în promovarea sănătății cât și în tratarea bolii. Consultările pe acest proiect vor demara în luna iulie 2021, cu termen-țintă noiembrie 2021

„Propunerile din aceste proiecte de acte normative au ca principal scop creșterea ponderii serviciilor medicale de prevenție și reprezintă primii pași în demararea procesului de inversare a piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate și reducerea internărilor nejustificate pentru cazurile medicale care ar putea fi tratate în condiții de siguranță și în ambulatoriu sau de către medicii de familie”, a  mai declarat Adrian Gheorghe.

Adrian Gheorghe anunță concursuri pentru ocuparea posturilor de manager

Încep concursurile pentru ocuparea posturilor de director general al caselor de asigurări de sănătate județene și CAS AOPSNAJ. Președintele CNAS a subliniat importanța unui management performant la nivelul caselor de asigurări de sănătate din subordinea CNAS. Este necesară gestionarea eficientă a fondurilor repartizate și aplicarea corectă și unitară a măsurilor reglementate la nivel național. ca principale modalități prin care se poate asigura un acces mai bun al pacienților la serviciile acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

„Am schimbat total filozofia de recrutare a managerilor de CAS. Este un concurs organizat în mod transparent, obiectiv, fără discriminare pe criterii politice sau de orice altă natură, un concurs în care vor promova acei candidați cu cele mai bune abilități de planificare, organizare, coordonare și control. După finalizarea concursului din data de 6 mai vom organiza un nou concurs pentru posturile de director general care nu s-au ocupat în urma rezultatelor obținute de candidați sau pentru care nu au existat candidați înscriși în prima etapă”, a adăugat Adrian Gheorghe.