Veşti bune pentru persoanele care au solicitat fonduri eruopene nerambursabile. Potrivit Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, AFIR, aceştia au scăpat de o mare grijă, respectiv cea cu privire la ştampilarea documentelor.

AFIR: Aplicarea ştampilei este voluntară

Astfel, Agenţia a ţinut să reamintească faptul că aplicarea ştampilei solicitanţilor sau beneficiarilor de proiecte prin PNDR 2020 „ca modalitate de autentificare a documentelor și înscrisurilor” este voluntară.

De asemenea, neaplicarea acesteia „nu reprezintă un motiv pentru respingerea documentelor sau documentațiilor depuse la instituții și autorități publice”.

„Baza legală pentru eliminarea ștampilei pentru persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat și entitățile fără personalitate juridică este Ordonanța Guvernului 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative – Articolul V (OUG 17/2015), iar pentru autoritățile și instituțiile publice este ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrative – articolul 627 (OUG 57/2019)”, explică AFIR.

Aplicarea OUG nr. 38/30 marite 2020

Nu doar atât, însă instituţia dispune şi de capacitatea de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă cu numărul 38 din data de 30 martie 2020 referitoare la folosirea înscrisurilor în format electronic la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, fără olbigativitatea beneficiarilor PNDR 2020 de a modifica felul de lucru şi de comunicare cu instituţia.

Verificări efectuate prin AFIR

„În urma demersurilor făcute, o serie de documente sunt obținute direct de către AFIR prin interogarea bazelor de date ale instituțiilor publice abilitate în emiterea acestora – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru verificarea înscrisurilor fermierilor, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) pentru verificarea animalelor din exploatațiile zootehnice prin Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru cazierul fiscal prin sistemul informatic PatrimVen, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) pentru verificarea corectitudinii datelor declarate de beneficiari, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru extrasul de carte funciară, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru verificarea cazierului judiciar prin Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS)”, mai explică reprezentanții AFIR.