Odată cu data de 1 ianuarie 2021, implementarea unui sistem de colectare separată a deşeurilor biodegradabile vegetale este obligatorie pentru autorităţile administraţiei publice, precum şi extinderea colectării separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în medul urban.

Potrivit dispoziţiilor din cadrul legii nr. 181/2020, măsura de faţă urmează să fie dublată de către implementarea schemei „plătește pentru cât arunci” și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Colectarea se va realiza în conformitate cu programul aferent ridicării gunoaielor de pe străzi

Astfel, pentru locuinţele individuale din aria de case, serviciul de colectare corespunzător deşeurilor vegetale va fi efectuat potrivit programului de colectare a deşeurilor de pe străzi, care s-a aprobat prin HCL nr. 249 din 24 octombrie 2019. În ceea ce priveşte facturarea serviciului, aceasta se va realiza lunar pentru fiecare gospodărie în parte.

Costul aferent colectării şi transportului deşeurilor vegetale din casele individuale se va include în factura lunară a serviciilor de salubritate, iar valoarea acestuia va fi în cuantum de 8,7958 lei/gospodărie/lună (TVA inclus). Casele care dovedesc faptul că dispun de curte fără spaţii verzi fac excepţie de la această regulă.

Cum rămâne cu zona de blocuri

În ceea ce priveşte zona de blocuri, colectarea va fi realizată în regim zilnic, iar cu privire la facturarea aferentă serviciilor de prestare, aceasta va fi efectuată de către UAT Municipiului Aiud. Facturarea de faţă se realizează în baza tarifului care a fost aprobat în prealabil prin intermediul HCL 182/18.07.2019, urmare a unei confirmări a cantităţilor de către persoana desemnată din cadrul executivului local.

De asemenea, persoanele juridice „primesc” şi acestea obligativitatea de înmâna deşeurile de natură vegetală, iar tarifele serviciilor cu privire la colectarea deşeurilor anterior amintite, de la agenţii economici, vor fi plătite de către aceştia pe baza unei comenzi, adică, pe baza facturii emise de către operatorul de servicii.

Cu privire la valoarea tarifului, acesta va fi de 115,9973 lei/mc (TVA inclus).