Programul acoperă  costurile ( integral sau parțial) necesare pentru obținerea permisului de conducere pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 17 și 25 de ani  ce provin din medii defavorizate.

Documente necesare înscrierii în Programul ,,Permis pentru viitor”

Tinerii din mediile defavorizate, cu vârsta înre 18 și 25 de ani, trebuie să se înscrie online sau prin poștă până la data de 23 ianuarie 2021 (https://pentrucomunitate.ro/ro/permis).

Programul susținut de compania MOL România va acoperi toate costurile pentru obținerea permisului de conducere de categorie B,C sau D, dar și pentru tractoare agricole, troleibuze și tramvaie.

Solicitanții trebuie să prezinte, pe lângă formularul de înscriere, scrisoarea de intenție, ancheta socială, oferta de preț de la școala de șoferi aleasă și un document care să ateste nivelul studiilor absolvite. În cazul minorilor, se va adăuga o declarație a părintelui/reprezentantului legal cu acordul participării la program și asumarea răspunderii supravegherii pe toată perioada instruirii minorului.

În cei cinci ani de activitate a Programului ,, Permis pentru viitor”, 82 de tineri au finalizat cursurile și examenele cu succes, iar mai bine de 69 de tineri proveniți dintr-un mediu nefavorabil continuă studiile pentru obținerea permisului.

Permis pentru viitor-2021

Termenul  de depunere a solicitărilor este 23 ianuarie 2021, iar cheltuielie vor acoperi integral sau parțial costurile obținerii permisului de conducere, valoarea totală al sponsorizărilor fiind de 75.000 lei.

Programul este destinat tinerilor născuți între 1996 și 2003 inclusiv ,ce provin dintr-un mediu defavorizat, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școli generale, ce au nevoie de un sprijin material în vederea obținerii permisului de conducere. Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare de 3.000 lei pentru costurile obținerii permisului de conducere categoria B, C, D și pentru tractoare agricole și forestiere.

Se consideră un  avantaj anexarea la dosar a unei recomandări din partea unei instituții de stat sau organizații nonguvernamentale sau o altă instituție care aparține Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.