Informațiile puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Alba Iulia arată faptul că anul acesta s-au înregistrat până la data de 17 decembrie al acestui an nu mai puțin de   215 cununii civile. Dacă  în anul precedent s-au înregistrat un număr impresionant ,380 de astfel de ceremonii, anul 2020 nu a fost preferat de către cupluri datorită măsurilor impuse la nivel național pentru stoparea pandemiei, cum ar fi interzicerea evenimentelor private, grupurilor mai mici de persoane permise într-un grup și obligativitatea purtării măștii în spațiile închise, iar începând din luna noiembrie pe întreg teritoriul României.

Oficierea căsătoriei la sediul Primăriei Alba-Iulia se poate realiza în prezența a cel mult 8 persoane, inclusiv ofițerul de stare civilă, în locațiile din aer liber ( Grădina japoneză, Traseul Celor Trei Fortificații). Eliberarea certificatelor de stare civilă, precum și a celorlalte acte de stare civilă ( adeverințe de celibat, transcrieri, schimbări de nume) se realizează în baza unei programări telefonice prealabile. Accesul la compartimentul de evidență a persoanelor se realizează pe baza de bon de ordine, care poate fi procurat de la polițistul local ce asigură paza la intrarea în instituție.

Potrivit unui proiect privind impozitele și taxele locale aplicabile în anul 2020, se va plăti în plus pentru anumite documente eliberate în sistem de urgență și pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei ori înainte de termenul prevăzut în lege sau acte de stare civilă eliberate în locul celor pierdute. Taxa se achita cu anticipatie, la data depunerii documentatiei/cererii la Starea Civila, cu cel putin 10 zile inaintea oficierii. Serviciul de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare sau în afara sediului primăriei se realizează prin intermediul personalului propriu. Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al SPCLEP.

Nupțialitatea în România înregistrează cele mai de jos praguri. De la 7 căsătorii/mia de locuitori după 1994,  indicatorul a fost de 5,8 căsătorii/ mia de locuitori în anul 2019. Tot în acest an s-au înregistrat 128.610 căsătorii, cu 15.000 căsătorii mai puține față de anul anterior, scăderea fiind determinată de numărul mai mic de căsătorii înregistrate în mediul urban. În mediul rural s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de căsătorii comparativ cu anul precedent.