Agenţia pentru Protecţia Mediului Abla (APM Alba) a anunţat depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu aferent proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Blandiana, județul Alba”.

Astfel, se doreşte înfiinţarea unei conducte de distribuţie care să prezinte o presiune redusă, din ţeava de polietilenă de densitate ridicată (PE100, SDR11), cu o lungime de 14.919 m.

Studiul de fezabilitate a inclus luarea în considerare a 550 de branşamente de gaze naturale presiune redusă, cu material de densitate înaltă, PE100 SDR11, cu diamentre DN 32/6mm, funcţie de necesarul de gaz stabil

Contor inteligent pentru branşamentele din comuna Blandiana

Pentru fiecare dintre branşamentele menţionate anterior, s-a luat în calcul desfăşurarea activităţilor de montare a unui contor inteligent, a cărui cost va fi cuprins în devizul general. În privinţa debitului calculat pentru sistemul de distribuţie proiectat, acesta este de 600 mc/h.

În lungime totala de 14.919 m, reţelele de distribuţie gaze naturale presiune redusă de la ieşirea din SRMP trec prin toate satele componente ale comunei, având diametre cuprinse între DN 63 mm şi Dn 160 mm, în domeniul public.

Sistemul de faţă va fi realizat din conducte montate subteran, în terenuri publice. În eventualitatea cazului în care montarea subterană nu va reprezenta o variantă viabilă, se va intercala un tronson din conductă montat subteran.

Planșa G7/G41, stație de măsură Qi=600mc/h amplasată pe o platformă de beton împrejmuită S=4,0×2,5m- teren, cuprinde următoarele:

  • Realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 160 mm în lungime de 3,659 km.
  • Realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 140 mm în lungime de 1,543 km.
  • Realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 110 mm în lungime de 1,940 km.
  • Realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 90 mm în lungime de 3,540 km.
  • Realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din PE 100, SDR11 cu Dn 63 mm în lungime de 4,124 km.
  • Realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din OL Dn 4″ în lungime de 0.042 km.
  • Realizarea unei conducte de distribuție gaze naturale din OL Dn 6″ în lungime de 0.073 km.