Începând cu 1 ianuarie 2021 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 1.118/2020 pentru aplicarea prevederilor art. 24, alin. (9)-(10) din Legea nr. 448/2006. De acest drept beneficiază și persoana care se ocupă de creșterea copilului cu certificat de încadrare în grad de handicap grav.

Cererea pentru obținerea transportului gratuit sau decontarea carburantului necesar deplasării poate fi depusă online, prin poștă sau la sediul instituției. Pe site-ul Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului se găseste un model, la secțiunea INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC. Nu se poate opta pentru ambele opțiuni, astfel dacă persoana a optat opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă biletele de transport interurban.

Gratuitatea transportului interurban

După depunerea cererii la DGASPC, după caz, are loc eliberarea biletelor de călătorie gratuită către persoana cu handicap și reprezentantului legal al acesteia sau a altei persoane cu împuternicire notarială dată de către persoana cu handicapt legal al acestuia.

Beneficiarii au dreptul la 24 de călătorii pe an cu trenul interregio IR la clasa a II a, cu autobuze sau nave de transport fluvial.

Decontarea carburantului

Decontarea se face pentru o perioadă de 12 luni, respectiv 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat. Orice decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, asistentului personal sau familiei se face în urma depunerii unei cereri în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și este însoțită de bonurile fiscale de carburant.

 Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se va realiza doar  pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenția privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

DGASPC Alba decontează carburantul către persoanele îndreptățite în termen maxim de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și documentelor aferente.