Conform unui raport întocmit de către Agenţia Naţională de Integritate, primarul comunei Gurahonț Ana Moţica, din judeţul Arad, a fost pentru o perioadă de doi ani de zile în incompatibilitate din cauza faptului că aceasta a fost şi primar, dar şi membru în Consiliul de Administrație la Liceului „Ioan Buteanu” din comuna de faţă.

Acest lucru este împotriva legislaţiei în vigoare întrucât deţinerea celor două funcţii în acelaşi timp încalcă dispozițiile articolului 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr.161/2003, cu privire la anumite măsuri referitoare la asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Potrivit Agenției Naționale de Integritate:

„În perioada 04 septembrie 2012 – 09 aprilie 2014 a exercitat simultan funcția de primar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Ioan Buteanu Gurahonț, Județul Arad, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 aplicabile în perioada supusă evaluării și ale dispozițiilor art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ”.

După cum era de aşteptat, Ana Moţica nu a întârziat în a contesta iniţial deciza celor de la ANI, însă cu toate acestea, pe data de 25 februarie a anului în curs, după două amânări, completul de judecată din cadrul Curții de Casație și Justiție a înaintat documentul de soluționare nr. 1141/2021, prin care se notează următoarele:

„Respinge recursul formulat de Moţica Ana Lenuţa – primarul comunei Gurahonţ împotriva Sentinței nr. 262 din 23 octombrie 2018 a Curţii de Apel Timişoara – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă”.

Din momentul în care hotărârea va rămâne definitivă, aceasta va duce la sistarea mandatului de primar al Anei Moţica. Locul acesteia va fi ulterior luat de către viceprimarul comunei, domnul Daniel Blaj, care va rămâne în funcţa de primar intermiar până în momentul în care se va organiza un nou tur de scrutin în vederea alegerii primarului.