În cadrul Referatului de aprobare ataşat proiectului de hotărâre referitor la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF – „Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai”, primarul Călin Bibarţ a arătat faptul că:

„În Municipiul Arad au fost amenajate de-a lungul timpului un număr de 74 de spaţii de joacă destinate copiilor, dotate cu diferite elemente de joacă precum: leagăne, tobogane drepte sau spirală, balansoare, module, gropi de nisip etc. Unul dintre spaţiile de joacă este în Parcul Gai. În acest parc, dotările pentru joacă sunt învechite şi chiar neatractive pentru copii, în special datorită vechimii lor.

De asemenea, terenul de sport și dotările lui sunt degradate, motiv pentru care s-a considerat oportună realizarea unei documentații pentru modernizarea acestora. Comunitatea îşi doreşte locuri de joacă moderne şi sigure, pentru a contura un loc perfect pentru dezvoltarea creativităţii copiilor, precum şi pentru dezvoltarea armonioasă a acestora”.

Concret, atât locul de joacă, cât şi terenul de sport aflat pe amplasamentul din cartierul Gaj, urmează să fie reconfigurate şi reconstruite.

lucrări pentru amenajarea terenului multisport

Conform studiului de fezabilitate, suprafaţa terenului multisport va fi de 20×25 metri, putând fi astfel utilizat pentru volei, handbal, tenis, minifotbal şi baschet.

Pentru buna amenajare a acestuia, următoarele intervenţii vor fi efectuate:

 • Dezafectarea terenului existent (împrejmuire şi pavaj).
 • Pregătirea terenului prin decopertarea straturilor de pământ de la 35 cm până la realizarea cotelor de săpătură de unde începe realizarea straturilor structurii de rezistenţă a infrastructurii, formată din 20 cm balast, 10 cm piatră spartă împănată și 4 cm BA 8 mixtură asfaltică; finisajul terenului va fi cu tartan de 26 mm.
 • Realizarea canalizărilor pentru colectarea apelor pluviale.
 • Realizarea fundaţiilor pentru împrejmuirea terenului cu o înălțime de 6 m.
 • Montaj reflectoare pentru iluminarea terenului.
 • Montaj rigole pentru drenajul apelor pluviale.

Cu privire la dotările terenului, acesta va beneficia de: porţi de minifotbal cu panou de baschet deasupra, stâlpi multifuncţionali pentru volei/tenis, bănci și coşuri de gunoi.

Amenajarea locului de joacă

Pentru amenajare locului de joacă, se au învedere următoarele lucrări:

 • Dezafectarea locului de joacă existent – împrejmuire, echipamente deteriorate, bănci, coşuri de gunoi.
 • pregătirea terenului – decopertarea straturilor de pământ de la 35 cm până la realizarea cotelor de săpătură de unde începe realizarea straturilor structurii de rezistenţă a infrastructurii (20 cm balast, 10 cm piatră spartă împănată, 4 cm BA 8 mixtură asfaltică); finisajul va fi cu covor de cauciuc turnat în 8 culori diferite.
 • Realizarea canalizării și a rigolelor pentru colectarea apelor pluviale.
 • Realizarea fundaţiilor pentru împrejmuirea terenului cu o înălțime de 1,5 m.

Referitor la dotări, noul loc de joacă va beneficia de:

 • Modul de joaca 12×8 metri.
 • Leagăn cu 2 scaune (din care un scaun va fi destinat copiilor cu dizabilităţi).
 • Groapă de nisip.
 • Bară de tracţiuni.
 • Aparat de forță – fitness.
 • Jucării pe arc.
 • Protecţie stâlpi de iluminat stradal.
 • Bănci.
 • Coşuri de gunoi.
 • Jocuri pe asfalt (pe cea mai lungă alee din parc).

Valoarea investiţiei şi durata de execuţie a lucrărilor

Cu privire la valoarea investiţiei de faţă, aceasta se ridică la suma de 1.031.339,77 lei (inclusiv TVA), iar durata aferentă realizării lucrărilor enumerate mai sus este de 6 luni de zile.