Conform unui anumit proiect de hotărâre care urmează să fie votat în ședința ordinară de vineri a Consiliului Local Municipal, „cuantumul bursei de ajutor social acordată elevilor înmatriculați în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad în anul școlar 2020-2021, se stabileşte la valoarea de 60 lei/lună, pentru perioada septembrie-noiembrie 2020, respectiv 100 lei/lună începând cu luna decembrie 2020”.

Colegiul Economic este unitatea cu cele mai multe burse sociale destinate învățământului, respectiv 285, urmat de:

  • Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” (275)
  • Colegiul „Csiky Gergely” (186)
  • Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” (175)
  • Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” (172)
  • Liceul Tehnologic „Caius Iacob” (136)
  • Liceul Teologic Penticostal, Liceul Naţional de Informatică şi Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” (câte 125)

Celelalte unităţi de învăţământ au, fiecare, sub 100 de burse sociale, Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” având cele mai puţine: 2.

Fără alte burse
„Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu respectiv burse de ajutor social iar cuantumul și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local. Cheltuielile cu bursele acordate elevilor fac parte din finanțarea complementară care se asigură din bugetul local. Bursele se acordă ȋn limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

Pentru anul școlar 2020-2021, unitățile de învățământ preuniversitar au comunicat și solicitat Primăriei Municipiului Arad acoperirea necesarului de burse identificat la nivelul unității. Serviciul Învățământ, Sănătate a centralizat solicitările unităților de învățământ și a rezultat următoarea situație:

  • Burse de perfomanță – 22
  • Burse de merit – 6.022
  • Burse de studiu – 64
  • Burse de ajutor social – 2.370

Fondurile alocate la Capitolul 65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT, în Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad în anul 2020, pentru acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, acoperă, la acest moment, doar solicitările aferente burselor sociale. Având în vedere că fondurile destinate sunt limitate, se propune, la acest moment acordarea doar a burselor de ajutor social și stabilirea unui cuantum diferențiat, raportat la momentul apariției actului normativ care reglementează cuantumul minim” – se arată în documentele ataşate proiectului de hotărâre CLM.