Poluarea fonică din Arad, noua problemă a municipalității.

Urmare a unor directive europene clare cu privire la protecția mediului, Primăria Arad se pregătește pentru aprobarea „Plan de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Arad”

Potrivit legislației în vigoare, pentru ca arădenii să poată înainta propuneri sau modificări, proiectul trebuie pus mai întâi la transparență și abia apoi supus votului în Consiliul Local.

În acest sens, cetățenii au la dispoziție până la data de 8.02.2021 să depună în scris recomandări, sugestii și opinii, la registratura Primăriei Municipiului Arad.

Accesând www.primariaarad.ro, secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri, precum și Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, respectiv vineri între orele 08:30 – 14:00, persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre de față.

Expunerea oamenilor la zgomot a dus la elaborarea Planului

„Societatea Enviro Consult din București a elaborat Harta strategică de zgomot a municipiului Arad, care după revizuire a fost aprobată prin Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 66/2020.

Prin aceasta au fost stabilite categorii de persoane expuse zgomotului ambiental, motiv pentru care există obligația impunerii unor măsuri ce trebuie luate pentru a contracara efectele acestora. Aceste măsuri au fost centralizate în Planul de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Arad.

Prin acest plan, la data elaborării hărții au fost stabilite niște măsuri de contracarare a zgomotului, măsuri care, deși planul de măsuri nu a fost aprobat, au fost puse în practică, unele din acestea fiind implementate sau în implementare.

Prin adresa Agenției pentru Protecția Mediului Arad nr. 687/06.01.2021 se comunică Primăriei Municipiului Arad obligația de a transmite APM Arad, Planul de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Arad, aferent Hărții Strategice de Zgomot pentru aglomerarea Municipiului Arad, aprobată prin HCLM nr. 66/19.02.2020.

Planul va fi supus dezbaterii publice și apoi va fi înaintat spre avizare către Agenția de Mediu Arad. După primirea avizului se va aproba în Consiliul Local al Municipiului Arad”, se arată în raportul de specialitate aprobat de către Direcția Tehnică a Primăriei Arad.