Potrivit Agerpres, programul lansat de BEI are drept obiectiv principal asigurarea resurselor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de predare, cercetare, inovare, dar şi a condiţiilor de viaţă ale studenţilor în universităţi din România, prin construirea de noi clădiri sau prin renovarea celor existente. Fapt important, sunt finanţate de asemenea și lucrările de adaptare a infrastructurilor la noile tehnologii, îmbunătăţirea mediilor de învăţare, creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi, precum şi eficientizarea energetică a clădirilor. Prin acest program, BEI alocă în total 100 de milioane de euro.

Acest împrumut este garantat de Fondul European pentru Investiţii Strategice, nucleul planului de investiţii pentru Europa, cunoscut şi ca „Planul Junker” şi este acordat în cadrul programului „Romania Higher Education Programme Loan”, ne informează comunicatul instituţiei financiare. Universitatea tehnică din Cluj-Napoca primește o sumă de 21 de milioane de euro.

Christian Kettel Thomsen, vicepreşedinte al Băncii Europene de Investiţii, responsabil pentru România, a apreciat că finanţarea din partea BEI va consolida şi mai mult excelenţa academică şi ştiinţifică a UTCN.

Vasile Ţopa, rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a declarat:

„Sprijinul BEI acordat universităţii noastre, pentru cel mai mare program de investiţii de capital pe care l-am avut vreodată, va contribui la accelerarea atingerii obiectivelor strategice asumate şi reprezintă contribuţia noastră la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, învăţare şi cercetare oferite studenţilor şi cadrelor noastre didactice. Suntem mândri că Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este prima universitate din ţară care a primit aprobarea BEI de finanţare prin programul de împrumut pentru dezvoltarea instituţiilor de învăţământ superior din România 2021-2025″.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este prima universitate care va fi sprijinită prin noul program pentru perioada 2021-2025 de finanţare pentru învăţământul superior din România, optimizat de BEI şi garantat de Fondul European pentru Investiţii Strategice. În prezent, BEI examinează posibilitatea finanţării mai multor universităţi din ţară, alte proiecte urmând să fie anunţate în săptămânile următoare.

În anul 2019, a avut loc acordul de finanţare semnat de BEI cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, în valoare de 25 milioane euro, care a avut un real succes şi care se doreşte a fi continuat prin programul nou propus.

Prin Tratatul de la Roma din 1958 a fost constituită Banca Europeană de Investiţii cu sediul în Luxemburg. Acţionarii BEI sunt statele membre ale Uniunii Europene, iar accentul principal al activităţilor de creditare ale BEI este pus pe finanţarea de proiecte ce promovează o dezvoltare regională echilibrată şi coeziunea economică şi socială într-o Uniune Europeană extinsă.