Conform primăriei municipiului Bistrița, începând de astăzi, 1.02.2021, persoanele interesate pot să depună cererile pentru intrarea în posesie a tichetelor sociale propuse prin programul „Alimente și Medicamente”.

Depunerea acestora se realizează la Palatul Culturii, situat pe strada Parcului – intrarea laterală, în cursul săptămânii, între orele 7-15.

Direcția de Asistență Socială Bistrița, de pe strada Dornei, nr 12, va prelua cererile începând cu data de 8 februarie, în același interval orar.

Cine sunt beneficiarii?

Programul social poate fi accesat de către următoarele categorii de persoane:

a) Persoane cu handicap accentuat, neinstituționalizate, care nu beneficiază de alte venituri.

b) Pensionari (pensionari de drept, beneficiari de pensii de invaliditate sau de urmaș, indiferent de vârstă), ale căror venituri nete lunare sunt de până la 1200 lei, inclusiv.

c) Persoanele cu vârsta peste 65 ani, care nu realizează nici un fel de venit.

Acte necesare pentru accesarea programului

Acordarea dreptului la prestații sociale sub formă de tichete sociale în vederea achiziţionării de produse alimentare, respectiv medicamente, se oferă fiecărei persoane singure, rezidentă în municipiul Bistrița, care îndeplinește condițiile de încadrare în acest program și care depune documentele următoare:

  • Cererea și declarația pe proprie răspundere.
  • Actul de identitate original și copie.
  • Acte doveditoare privind veniturile realizate (cupoane de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea, sprijin lunar pentru persoane cu handicap, declarație pe proprie răspundere etc.).
  • Certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul.
  • Alte documente doveditoare privind apartenenţa la una dintre categoriile menţionate, în funcţie de caz.

Potrivit primarului Ioan Turc, pachetele cu alimente oferite în anii anteriori vor fi înlocuite cu tichetele de față.

Aceste tichete valorice ar urma să înlocuiască plasele cu alimente oferite ani de-a rândul de fosta administrație, persoanele vulnerabile și pensionarii fiind expuși unor situații incomode și umilitoare, precum statul la coadă și căratul unor plase grele cu produse, dintre care unele, cum ar fi kilogramele de zahăr, poate nu le erau chiar indicate”, a spus primarul.

Prin programul „Alimente și Medicamente”, categoriile de persoane care beneficiau de vechiul ajutor ar urma sà primeascà în fiecare an tichete sociale în valoare de 80 de lei pentru medicamente și 120 de lei pentru hrană.