Proiectul de hotărâre privitor la ajutorul pentru plata chiriei a fost supus dezbaterii publice din data de 18 ianuarie. Primăria nu a primit propuneri de modificare a prevederilor acestui regulament.

Prin acest act normativ, municipalitatea dorește acordarea unui ajutor financiar lunar pentru plata chiriei, de maximum 1.400 de lei lunar. Acesta este destinat persoanelor singure/familiilor aflate în dificultate (tineri cu vârsta de până la 35 de ani împliniți proveniți din sistemul de protecție, persoane singure/familii marginalizate social sau în risc de marginalizare socială, cât și victime ale violenței domestice), pentru o perioadă de până la 12 luni, cu posibilitatea de prelungire de până la 36 luni.

,,În cadrul ședinței de Consiliu Local de pe 24 februarie, consilierii locali vor dezbate și vor supune votului regulamentul de acordare a sprijinului pentru chiriile sociale. Având în vedere că în momentul de față, în Brașov, avem doar 44 de locuințe sociale, insuficiente raportat la numărul mare de solicitări, era nevoie de o soluție prin care municipalitatea să-i sprijine pe cei care au nevoie de ajutor pentru situația locativă.

În urma adoptării acestui regulament, primăria va sprijini, la plata chiriei, persoanele care au nevoie de un astfel de ajutor. Important de știut este că ajutorul se acordă pe o perioadă de maxim trei ani și că sumele diferă în fiecare an. În primul an, ele se încadrează între 900 de lei /lună și 1.400 de lei /lună, urmând să scadă în următorii ani. Prin adoptarea acestei măsuri, municipalitatea se asigură, încă o dată, că vine în sprijinul cetățenilor aflați într-o situație socială deosebită, pentru a-i ajuta să treacă peste acest moment“, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Care sunt criteriile de selecție pentru a primi ajutorul pentru plata chiriei

Lipsa locuințelor sociale este una dintre problemele sociale majore ale municipiului Brașov. Ajutorul pentru plata chiriei se situează, în funcție de punctajul obținut, între 900 și 1.400 de lei lunar. Cuantumul ajutorului lunar nu poate fi mai mare decât costul chiriei prevăzute în contractul de închiriere.

Condițiile pentru a acordarea acestui sprijin este ca solicitantul să fi avut domiciliul sau reședința, în ultimele 24 de luni, în municipiul Brașov; să nu aibă locuință și nici să nu fi înstrăinat una în ultimii 10 ani; să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuință și să nu depășească un anumit venit, stabilit în funcție de numărul membrilor familiei.

 

Pentru a beneficia de acest ajutor financiar, cei îndreptățiți au o serie de obligații, cum ar fi: să își plătească utilitățile; dacă nu au venituri, trebuie să se înregistreze la AJOFM pentru a găsi un loc de muncă și pentru a urma cursuri de calificare/recalificare, și să participe la programe de ocupare. În cazul în care nu reușesc, timp de 3 luni, să se integreze pe piața muncii, au obligația de a participa la acțiuni și lucrări în folosul comunității, în limita unui număr de 40 de ore/săptămână.