În sfârşit, fosta platformă industrială Rulmentul va fi restructurată. Finalizată în proporţie de 98%, finanţarea achiziţiei de faţă este asigurată prin intermediul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020. Astfel, UE sprijină activ autorităţile locale în ceea ce priveşte procesul de pregătire a documentaţiilor pentru accesarea finanţărilor nerambursabile în exerciţiul financiar al Uniunii Europene 2021-2027.

Reconversie urbană, pentru amenajarea celui mai mare parc de agrement din Braşov pe fosta platformă industrială Rulmentul

Concret, scopul proiectului este reprezentat de către reconversia urbană a unui număr de 32 de hectare din fosta platformă industrială Rulmenul, prin transformarea terenului de 325.444 m2 în cel mai mare parc de agrement din judeţul Braşov.

Valoarea totală a achiziţiei este de 1,7 milioane de lei, iar depunerea ofertelor se poate face până la data de 17 februarie. Din suprafaţa terenului, Municipiul Braşov deţine 178.512 m2, iar Statul Român 146.932 m2, fiind administrată de către Primăria Braşov.

„Astăzi vin cu o veste bună în faţa dumneavoastră: am lansat în licitaţie publică elaborarea documentaţiei tehnice pentru reconversia platformei industriale Rulmentul într-o zonă de parc şi activităţi recreative. Această documentaţie va presupune şi elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal care vine şi cu o etapă de consultare publică privind părerea braşovenilor vizavi de cum va trebui să arate acest parc.

Toate aceste documentaţii şi studii vor fi finanţate din bani europeni şi sunt prima etapă pentru finanţarea acestui proiect prin programul operaţional regional, cu aproape 9 milioane de euro“, a declarat primarul Allen Coliban.

Conform estimărilor făcute de către edil în cursul anului viitor, valoarea „redesenării” zonei, din perspective noi urbanistice, ar fi de aproape 43 de milioane de euro.

Etapele Tehnice

Potrivit proiectului de proiectare, în prima etapă contractorul va fi nevoit să conceapă Planul Urbanistic Zonal, prin elaborarea unor studii precum:

 • Un studiu privind infrastructura tehnico-edilitară.
 • Un studiu privind organizarea circulaţiei şi impactul traficului asupra zonei respective.
 • Un studiu sociologic.

În urma aprobării PUZ-ului, proiectantul se va face responsabil de realizarea documentaţiilor pentru buna demarare a lucrărilor, precum şi de asigurarea asistenţei tehnice pe toată perioada acestora, elaborând la final cartea construcţiei.

Potrivit temei de proiectare, proiectantul va elabora:

 • Expertiza tehnică stare/demolare.
 • Studiul de fezabilitate (SF).
 • Studiul geotehnic.
 • Studiul topografic vizat OCPI.
 • Studiul hidrologic.
 • Studiile energetice.
 • Studiul peisagistic.
 • Studiul de impact asupra mediului.
 • Studiul de vegetaţie existentă (tipologie, stare fitosanitară).
 • Documentaţia de punere în siguranţă a construcţiilor menţinute.
 • Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate în Certificatele de Urbanism şi susţinerea acestora la avizatori, analiză cost-beneficiu.
 • Documentaţiile tehnice privind demolarea DTAD.
 • Proiectul pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC).
 • Proiectul tehnic de execuţie şi detaliile de execuţie pentru demolare.
 • Proiectul tehnic de execuţie şi Detaliile de execuţie pentru execuţia lucrărilor.

Etapele de lucru pe fosta platformă industrială Rulmentul, vor include:

1. Pregătirea terenului:
– demolarea clădirilor aflate într-o stare avansată  de degradare.
– salubrizarea terenului şi defrişarea vegetaţiei existente (cea care nu poate fi integrată în viitorul parc).
– lucrări de decopertare, curăţare, nivelare, terasare, remodelare teren.
– drenaje şi desecări.

2. Consolidarea şi reabilitarea clădirilor cu valoare arhitecturală care vor fi utilizate pentru diferite tipuri de funcţionalităţi:
– consolidare şi reabilitare clădire cu suprafaţa de 2.210 m.p., cu funcţionalitatea de Muzeu Tehnic.
– consolidare şi reabilitare clădire cu suprafaţa de 2.321 m.p., cu funcţionalitatea de centru expoziţional.
– consolidarea şi reabilitare clădire cu suprafaţa de 2.519 m.p. cu funcţionalitatea de studio pentru realizarea de filme.

3. Amenajarea spaţiilor verzi şi a spaţiilor de recreere:
– amenajarea fântânii/bazinului de apă şi realizarea sistemului de irigaţie.
– gazonarea şi plantarea arborilor, arbuştilor şi florilor perene.
– amenajarea locurilor de joacă.
– realizarea aleilor şi  podeţelor.
– realizarea sistemului de iluminat al parcului.
– împrejmuire.