Certificatul de Bună Practică este o recunoaștere și în același timp este responsabilitate.

În toate județele țării pandemia a produs schimbări neașteptate la care a trebuit să ne adaptăm.În Harghita s-a întâmplat același lucru.

 Anul 2020 a reprezentat o provocare pentru persoane, instituții, state, în acest context, prin demersurile întreprinse în vederea susținerii educației pentru elevii claselor a VIII-A și a XII-a, Consiliul Județean Harghita, a fost răsplătit de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu Certificatul de Bună Practică, reprezentând astfel un model pentru administrațiile publice la nivel național.

La inițiativa consiliului județean au răspuns la momentul 30 martie 2020, instituții, profesori și părinți, astfel încât s-a reușit continuitatea educației în sistem online prin intermediul unor emisiuni difuzate în cadrul postului de televiziune Erdely TV, care să vină în sprijinul elevilor ce urmau să susțină prima probă de maturitate din parcursul procesului de învățare – examenul de capacitate.

„Odată cu apariția și răspândirea coronavirusului, a trebuit să găsim soluții pentru ca, și în situații excepționale, educația să funcționeze, elevii să beneficieze de pregătirea atât de necesară și profesorii să-și poată desfășura activitatea. Iată că, printr-un efort comun, implicare și cooperare, acest lucru a dat rezultate ce au putut fi cuantificate prin gradul mare de promovabilitate la examenele susținute de elevi”, a precizat, Borboly Csaba, președintele consiliului județean

Și deoarece se vorbește mult de revenirea elevilor la școală, e bine de știut care sunt condițiile de transport ale acestora.

Chiar dacă nu intră în atribuțiile Consiliului Județean Harghita, instituția a tratat cu prioritate domeniul educației, iar aceste demersuri au avut efecte pozitive, fapt care a reieșit și în cadrul ședinței extraordinare a consiliului județean din data de 10 iunie. Primul punct de pe ordinea de zi a fost reprezentat de modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, printre altele această măsură fiind necesară și pentru acoperirea costurilor de transport pentru elevi.

În conformitate cu ordinul guvernamental, elevii care fac naveta nu trebuie să achiziționeze în avans abonamentul de transport, ci școala va elibera o adeverință pe baza căreia elevii vor primi un abonament de la filmele de transport. Decontarea prețului abonamentelor se va întâmpla ulterior, serviciile de transport vor fi facturate de firme. În cazul transportului în interiorul localității cheltuielile vor fi suportat jumătate de primărie și cealaltă jumătate de către școală. În cazul transportului între localități costurile vor fi suportate de consiliul județean și școli, iar în cazul transportului interjudețean cheltuielile vor fi suportate în întregime de către Ministerul Transporturilor. Beneficiază de transport gratuit acei elevi care trebuie să facă navetă în alte localități pentru a putea frecventa cursurile școlilor.

 

 

Ghidul elaborat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate fi lecturat accesând link-ul: http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2020/Prezentari/v%209%20dec%20Ghid13.pdf, informațiile referitoare la consiliul județean regăsindu-se la pagina 35 a acestui ghid.