În cadrul şedinţei CLM Arad din cursul acestei zile, consilierii locali municipali au supus la vot aprobarea actului adiţional la Acordul de asociere dintre autorităţile bihorene şi arădene. Potrivit acestuia, prin intermediul acordului, Studiul de Fezabilitate (SF) cu privire la realizarea Drumului Expres Oradea-Arad, va fi actualizat. Astfel, plata aferentă lucrărilor va fi împărţită egal între cei patru parteneri.

Pentru finalizarea Drumului Expres Oradea-Arad, acordul de faţă a fost semnat încă din luna noiembrie a anului trecut între Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Judeţul Arad şi Judeţul Bihor.

Aşadar, actualizarea SF-ului va duce la grăbirea procedurilor greoaie care în cazul în care acestea s-ar fi realizat separat de către fiecare administraţie locală în parte, acest lucru ar fi durat aproximativ doi ani de zile. În consecinţă depunerea în termen util a proiectului din fonduri europene, prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare (POIM) ar fi fost cu siguranţă pusă în pericol.

Actualizare de 4 milioane de euro

Pentru actualizarea SF-ului, se estimează un preţ de 4 milioane de euro, din care Primăria Arad şi Consiliul Judeţean Arad vor achita câte un milion fiecare. Restul banilor vor fi asiguraţi de către instituţiile omonime din Judeţul vecin.

„În concluzie, partenerii Acordului de asociere au stabilit ca pentru încadrarea în termenele de finanțare ale programului operațional ar trebui să se realizeze o singură procedură de achiziție publică care are ca rezultat încheierea unui contract de servicii de proiectare pentru toate fazele de proiectare. Videopad crack

Contractul de achiziție publică va fi încheiat pentru toate fazele de proiectare, însă realizarea documentațiilor tehnico-economice se va face etapizat.

Într-o primă fază se va actualiza / completa / revizui Studiul de Fezabilitate, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către UAT-urile partenere și semnarea contractului de finanțare se vor realiza serviciile de proiectare (Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor – P.A.C., proiectul de organizare a execuției lucrărilor-P.O.E., Proiectul tehnic de execuție- P.T.E.)- etapa II, respectiv se vor presta serviciile de asistență din partea proiectantului- etapa III.

În situația în care nu se va aproba finanțarea în cadrul programului atunci etapele II și III nu se vor mai presta”, se arată în proiectul de hotărâre.