CJSU Cluj a dispus restricții cu privire la Comuna Cornești (5.13) și Comuna Jichișu de Jos (4.25).  În aceste comune incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 /1.000 de locuitori. De astăzi intră in vigoare următoarele măsuri:

– se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00 – 05,00, cu excepțiile menționate mai sus;

– se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00 – 18,00. Prin excepție, în intervalul orar 18,00 – 5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

– sunt exceptate de la această măsura prevăzută unitătile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum  operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecçie sanitară.

– se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness;

– persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

– în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 3 aprilie – 4 aprilie 2021, în intervalul orar 20,00 – 2,00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.

În unitatea administrativ-teritorială comuna Călărași (6.76) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7 /1.000 de locuitori , măsurile dispuse prin HCJSU nr. 50 din 27 martie 2021 își încetează aplicabilitatea. Începând cu data de 03 aprilie 2021, în această comună urmează să se aplice măsurile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.