Statutul de mare centru universitar al orașului Cluj-Napoca este dominat în mare parte de facultățile acestei instituții și din ce în ce mai multe personalități din țară sau din străinătate sunt implicate în colaborări sau parteneriate cu UBB. Activitatea deosebit de fecundă a fostului rector UBB, academician Ioan-Aurel Pop, a conferit o dimensiune internațională Clujului și o aură cosmopolită.

Noul rector, profesorul universitar doctor Daniel David, a asigurat în toate declarațiile oferite de la învestire că dorește urmeze aceeași linie directoare și că deschiderea cultural-științifică a UBB este deplină în contextul actual al colaborărilor și relațiilor universitare internaționale.

Recent , Universitatea Babeș-Bolyai a obținut împreună cu partenerii săi din Consorțiul InclusU confirmarea câștigării a două proiecte internaționale care pot oferi o anvergură nouă instituției și o recunoaștere internațională mai mare. Partenerii UBB în Consorțiul InclusU sunt Universitatea Lille (Franța), Universitatea din Wroclaw (Polonia), Universitatea din Malmo (Suedia), Universitatea din Vilnius (Lituania) și , Universitatea Minho (Portugalia),Universitatea Viadrina (Germania).

Primul proiect este finanțat de către Agenția germană pentru cooperare academică (DAAD) și are ca obiectiv principal creșterea capacității instituționale prin adaptarea strategiilor de incluziune la provocările legate de digitalizare. Implementarea cât mai rapidă a acestuia poate fortifica relația UBB cu studenții și cu partenerii săi și poate oferi șanse sporite și reale studenților care din diferite motive întâmpină probleme pentru realizarea studiilor în cele mai bune condiții.

Al doilea proiect este finanțat de către Agenția Națională de Cercetare din Franța (ANR) și își dorește analizarea impactul modificărilor structurale produse de crizele lumii contemporane în gestionarea relației dintre cetățenie și politicile naționale și europene de incluziune.

„UBB are un număr extrem de mare de proiecte internaționale în derulare. Mă bucură însă mult aceste două proiecte noi, dintr-un motiv special. Simplu spus, incluziunea și diversitatea sunt unele dintre angajamentele academice majore ale UBB, pe care am reușit recent să le integram eficient cu demersul „world-class” pentru excelență”, a spus rectorul UBB, prof. Univ. dr. Daniel David.