Persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială a căror dată de dobândire sau de evaluare este anterioară datei de 01.01.2016 au posibilitatea de a actualiza valoarea impozabilă a clădirilor. Astfel ar putea beneficia în 2021 de cota de impozitare de 0,2%, în loc de 2%. Valoarea clădirii se stabilește pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat. Aceasta se face conform standardelor de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data respectivă. Raportul urmează să fie depus la organul fiscal local până la 31 martie 2021.

Cota de impozitare rămâne aceeași pentru clădirile cu destinație mixtă, dacă cheltuielile cu utilităţile nu revin persoanei care desfăşoară activitatea economică.

În cazul persoanelor juridice care dețin în proprietate clădiri cu destinație rezidențială, mixtă sau nerezidențială a căror dată de dobândire sau de evaluare este anterioară datei de 01.01.2018, pentru a beneficia în anul fiscal 2021 de cotele de impozitare reduse, acestea au posibilitatea de a proceda la actualizarea valorii impozabile a clădirilor . Raportul de evaluare a clădirii se întocmește de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Raportul se depune la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință, 31 martie.

Declarațiile fiscale și cererile adresate Direcției impozite și taxe locale pot fi transmise pe adresa prin poștă sau prin e-mail.

Copiile documentelor transmise prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică trebuie să fie certificate de către expeditor pentru „conformitate cu originalul”. Acest lucru se face prin înscrierea pe copiile documentor a mențiunii „conform cu originalul” și a semnăturii. Respectivele copii se scanează din nou și sunt expediate prin e-mail.

Redăm mai jos integral textul comunicatului Primăriei Cluj-Napoca:

„Informații privind plata impozitelor pe clădirile cu destinație mixtă sau nerezidențială

Clujenii, persoane fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială a căror dată de dobândire sau de evaluare este anterioară datei de 01.01.2016, pentru a beneficia în anul fiscal 2021 de cota de impozitare de 0,2%, în loc de 2%, au posibilitatea de a proceda la actualizarea valorii impozabile a clădirilor pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință (31.03.2021).

În cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație mixtă, dacă cheltuielile cu utilităţile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, nu este necesară depunerea raportului de evaluare, cota de impozitare în acest caz rămânând 0,2%.

În toate celelalte cazuri, până la data de 31.03.2021 (termen de decădere), se pot depune la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, la ghișeu, prin poștă sau e-mail următoarele documente:

– declaraţie de impunere fiscală – model ITL 001/2016 (https://primariaclujnapoca.ro/taxe-si…/persoane-fizice/);

– raportul de evaluare întocmit de un evaluator membru a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România – ANEVAR;

Contribuabilii persoane juridice care dețin în proprietate clădiri cu destinație rezidențială, mixtă sau nerezidențială a căror dată de dobândire sau de evaluare este anterioară datei de 01.01.2018, pentru a beneficia în anul fiscal 2021 de cota de impozitare de 0,1 % (rezidențiale) sau 1% (nerezidențiale), în loc de 5%, au posibilitatea de a proceda la actualizarea valorii impozabile a clădirilor pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință (31.03.2021).

În acest sens, până la data de 31.03.2021 (termen de decădere) se pot depune la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, la ghișeu, prin poștă sau e-mail următoarele documente:

– declaraţie de impunere fiscală – model ITL 002/2016 (https://primariaclujnapoca.ro/taxe-si…/persoane-juridice/);

– raportul de evaluare întocmit de un evaluator membru a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România – ANEVAR;

În acest sens, declarațiile fiscale și cererile adresate Direcției impozite și taxe locale pot fi transmise pe adresa: Direcția impozite și taxe locale, Piața Unirii Nr.1, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, cod poștal 400133, sau la următoarele adrese de e-mail:

– persoanefizice@primariaclujnapoca.ro

– persoanejuridice@primariaclujnapoca.ro

Copiile documentelor transmise prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică trebuie să fie certificate de către expeditor pentru „conformitate cu originalul”, respectiv prin înscrierea pe acestea a mențiunii „conform cu originalul” și a semnăturii.

Direcția Impozite și taxe locale recomandă contribuabililor, pentru evitarea răspândirii și îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, utilizarea în relația cu organul fiscal a mijloacelor de comunicare online.”