Conform reprezentanţilor CNAS Alba, DSP-urile întocmesc deciziile de izolare, iar acestea trebuie transmise medicului curant doar în cazul în care persoanele infectate nu sunt de acord cu izolarea.

Cu privire la deciziile de carantină, potrivit CNAS, ele sunt întocmite tot de către DSP-uri şi trebuie transmise tot medicului curant pentru a se putea elibera certificatele de concediu medical persoanelor asigurate.

Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină

Certificatele de concediu medical aferente carantinei sunt eliberate de către medicul curant, respectiv de cel de familie, pe durata stabilită prin intermediul deciziei de confirmare a carantinei. Aceasta se eliberează de direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, potrivit OMS 1309/2020, persoanelor asigurate care se regăsesc în situaţiile următoare:

a) au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2, confirmată prin testare cu metoda RT-PCR sau teste rapide de detecție a antigenelor SARS-CoV-2

b) au sosit din țări și/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, țări și/sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii

c) prezentau semne și simptome sugestive specifice conform definiției de caz, dar în urma investigațiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă (persoanele prevăzute la art. 8 alin 3.1 din Legea 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Conform celor de la CNAS, indiferent de locul unde măsura de carantinare a fost instituită, certificatele de concediu medical se vor completa înscriindu-se codul de indemnizaţie 07, cod diagnostic 994.

Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru izolare

Conform legislaţiei în vigoare, pentru acele persoane care sunt asigurate şi infectate cu virusul chinezesc, pentru care măsura de izolare a fost instituită, certificatele de concediu medical sunt eliberate de medicul curant din cadrul unităţii sanitare sau din locaţia alternativă ataşată acesteia, pentru perioada internării, dar şi pentru perioada externării, cu înscrierea codului de indemnizaţie aferent.

În momentul externării, medicul curant eliberează certificatele de concediu medical, după cum urmează:

a) în situația în care medicul din spital nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada în care persoana asigurată este izolată la domiciliu sau la locația declarată de aceasta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeași afecțiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultații medicale la distanță, iar în certificatul de concediu medical se va înscrie codul de indemnizație 51 cu înscrierea numărului corespunzător bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea (potrivit anexa 1 HG 921/2020) respectiv 24 și înscrierea codului de diagnostic ”64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

b) în situația în care, la externarea din spital, este necesară izolarea în continuare a pacientului la domiciliu, pe perioada stării de contagiozitate stabilită conform datelor științifice existente, în certificatul de concediu medical se va înscrie codul de indemnizație 51 cu înscrierea numărului corespunzător bolii infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea prevăzut în anexa 1 HG 921/2020, respectiv 24 și înscrierea codului de diagnostic ”64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

c) în situația în care, la externarea din spital, medicul consideră pacientul vindecat din punct de vedere al bolii infectocontagioase, fiind în afara perioadei de contagiozitate, dar acesta nu își poate relua activitatea (pacienții care prezintă sechele post-COVID-19), în certificatul de concediu medical se va completa codul de indemnizație 01, cu păstrarea codului de diagnostic ”64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”

Prelungirea concediului medical

Concediul medical poate fi prelungit de către medicul de familie, pentru situaţia de la punctul „c”, certificatul fiind completat cu codul de indemnizaţie 01, cu păstrarea codului de diagnostic „64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri,”