Primăria Bistriţa a luat o hotărâre cu privire la constructorul care se va ocupa de anveloparea termică a blocurilor din Năsăud. Compania bistriţeană se numeşte Amicii Building şi va colabora cu primăria pentru a reabilita nouă blocuri din oraşul academicienilor.

Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 5,6 milioane de lei.

Blocurile care vor fi reabilitate sunt componente a primei etape a unui proiect mai complex al Primăriei Bistriţa, iar finanţarea este din fonduri europene, asigurată prin programul POR 2014-2020.

Compania responsabilă cu efectuarea lucrărilor a fost desemnată câştigătoare în urma unei licitaţii publice. În ceea ce priveşte termenul de finalizare a lucrărilor, Amicii Building are la dispoziţie 24 de luni, termen care este calculat din momentul primirii ordinului de începere.

Astfel, primele blocuri reabilitate sunt pe străzile: Str. Bistriței, Str. Iulian Marțian, Str. Miron Cristea și Bulevardul Munca Colectivă.

Blocurile care vor fi reabilitate de Amicii Building în Năsăud 𝐯𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐫𝐢le următoare:

  • Izolarea termică a peretilor exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante.
  • Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate.
  • Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor.
  • Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.
  • Înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, etc.
  • Repararea sau inlocuirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă.
  • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.
  • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie.
  • Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe.

Înfiinţată în anul 2008, domeniul principal de activitate a companiei Amicii Building îl reprezintă lucrările de construcţie rezidenţiale şi nerezidenţiale. Printre serviciile oferite de către compania bistriţeană se numără serivcii de priectare și execuție, arhitectură, rezistență și instalții pentru construcțiile civile, industriale și agricole.