Racordul la reţeaua deja existentă pe raza UAT Şpring, aflată în aria de limită a celor doua UAT-uri, respectiv, un drum de exploatare care face legătura între satele Ungurei şi Vingard, fac posibilă această alimentare cu gaze naturale. Reţeaua de faţă proiectată este astfel montată atât în extravilan, cât şi în intravilan, în lungul drumului judeţean DJ106I, DJ 106L și DJ107B, aflate în zona de protecţie şi ăe drumuri de exploatare.

Adâncimea de pozare aferentă conductei este măsurată începând de la generatoarea superioară a tubului de protecția și până la suprafața terenului sistematizat. În ceea ce priveşte adâncimea conductei, aceasta este de 0.90m.

Referitor la valoarea investiţiei, efortul financiar presupune asigurarea sumei re 714.693,0 lei, fără TVA.

Din ce este compus sistemul

Sistemul de faţă care se ocupă cu asigurarea alimentării cu gaze naturale pentru comuna Roşia de Secaş, dar şi pentru satele aparţinătoare, este format dintr-o serie de reţele de distribuire de gaze naturale. Presiuna redusă este de 1,8 bar. Acestea sunt montate în lungul străzilor şi drumurilor judeţene DJ106I, 106L și DJ107B, în lungime totală de 23505,0m, din care:

 • Localitatea Roșia de Secaș 7390,0m.
 • Localitatea Ungurei 9395,0m.
 • Localitatea Tău 6720,0m.

Lucrările aferente alimentării cu gaze naturale sunt efectuate în domeniul public, pe suprafaţa drumurilor de exploatare, dar şi în lungul drumurilor judeţene. În ceea ce priveşte săpătura efectivă, aceasta se realizează fie manual, fie mecanizat, iar în urma săpăturilor respective, pământul rezultat se va întoarce ulterior în şanţ şi surplusul depozitat în rampe care au fost special amenajate/autorizate în acest sens.

Ce cuprinde planul de execuţie

Concret, următoarele activităţi fac subiectul planului de execuţie care cuprinde faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatarea, refacerea şi utilizarea ulterioară:

 • Organizare de șantier 15 zile.
 • Săpătură 260 zile.
 • Amenajare șanț și împrăștiere nisip: 100 zile.
 • Montaj conducte: 300 zile.
 • Probe cu aer: 5 zile.
 • Umplere, compactare, refacere: 300 zile.
 • Dezafectare organizare de șantier: 1 zi.
 • Recepție: 10 zile.
 • Punere în funcțiune: 1 zi.