În cadrul şedinţei din cursul zilei de luni, consilierii locali au stabilit suma medie anuală de întreţinere, precum şi contribuţia de întreţinere pe care o datorează beneficiarii şi/sau susţinătorii legali ai acestora, din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, pe anul în curs.

Concret, este vorba de persoanele din Căminul de bătrâni aflat pe Calea Bodrogului, acolo unde, anul trecut erau internaţi aproximativ 123 de vârstnici dintre care 14 independenţi, 55 dependenţi şi 54 semidependenţi.

Care sunt costurile la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

Consilierii locali au stabilit costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, după cum urmează:

 • 3.708 lei pentru persoane dependente.
 • 2.599 lei pentru persoane semidependente.
 • 1.973 lei pentru persoane independente.

„Creşterea faţă de costul pentru anul 2020 este de 14,06% şi se datorează creşterii cheltuielilor de personal datorită aplicării Legii 153/2017 pentru unele categorii de personal, precum şi a cheltuielilor ocazionate de prevenirea şi combaterea pandemiei de Covid-19” – se arată în documentaţia ataşată proiectului de hotărâre.

În ceea ce priveşte contribuţia lunară de întreţinere/beneficiar datorată de către ei şi/sau de susţinătorii legali, consilierii au aprobat următoarele sume pentru serviciile furnizate de centrul anterior amintit:

 • 2.600 lei pentru persoanele dependente.
 • 1.820 lei pentru persoanele semidependente.
 • 1.775 lei pentru persoanele independente.

Cine este răspunzător cu plata

„Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare.

Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în următoarea ordine de obligare la plată: soț şi soție, rudele în linie dreaptă, fraţi şi surori, şi familiile acestora, precum şi celelalte persoane anume prevăzute de lege. Persoanele vârstnice fără venituri și fără susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local. (…)

Persoanele date în întreținere cu forme legale sau întreținătorii acestora vor plăti o contribuție la nivelul costului mediu de întreținere pe grad de dependent” – s-a mai decis în CLM.

Categorii de venituri

Totodată, consilierii locali au stabilit şi categoriile de venituri care sunt luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, astfel:

 • Venituri din activităţi independente.
 • Venituri din salarii şi alte drepturi salariale.
 • Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii.
 • Venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
 • Venituri din pensii.
 • Venituri din activităţi agricole.
 • Venituri din premii şi din jocuri de noroc.
 • Venituri din alte surse.

„Persoanele vârstnice fără venituri și fără susținători legali nu datorează contribuția de întreținere.”