Consiliul Județean Bistrița-Năsăud (CJ BN), și-a anunțat intenția de a achiziționa un teren pentru realizarea unei stații de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă.

Construcția respectivă va face astfel parte din cadrul proiectului de modernizare a sistemului de management integrat al deșeurilor.

Condițiile cerute de către CJ BN

  • Suprafață cuprinsă între 50.000 – 80.000 mp, cu o lățime de cca. 150 m (min. 120 m).
  • Să fie amplasat cât mai aproape de Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu situat în comuna.
  • Dumitra, pentru a evita transportul pe distanțe mari a cantității rezultate după tratare care trebuie depozitată, în vederea diminuării impactului transportului asupra mediului şi asupra emisiilor de gaze cu efect de seră.
  • Distanță recomandată față de zona de locuit (zona rezidențială) de 1 km sau, dacă nu este posibil, atunci distanța minimă să fie de 500 m față de zona de locuit (zona rezidențială).
  • Amplasamentul să nu fie în zone cu arii protejate și zone de protecție a elementelor patrimoniului natural și cultural.
  • Cu acces la utilități: drum acces, alimentare cu energie electrică, etc.
  • Amplasamentul să nu fie traversat de linii electrice aeriene (LEA) sau subterane (LES), conducte de alimentare cu gaze sau alte utilități care pot impune restricții cu privire la realizarea de construcții.
  • Teren intravilan sau extravilan neproductiv, curți-construcții sau arabil (cu clasa de calitate III, IV, V în cazul terenului extravilan arabil), exclus pășuni, fânețe sau pajiști permanente.
  • Nu face obiectul unui litigiu, liber de orice sarcini sau alte construcţii.

Cine poate participa

Participanții pot fi ori persoane juridice sau fizice, ori proprietari de imobile-terenuri.

De asemenea, se poate depune și o ofertă comuna a mai multor potențiali ofertanți, proprietari de imobile învecinate, în așa fel încât prin însumarea suprafețelor aferente parcelelor alăturate, să rezulte un lot care să întrunească toate cerințele de eligibilitate solicitate conform documentației de atribuire.

Oferta respectivă trebuie să aibă caracter unic, iar toți potențialii ofertanți, împreună și în parte, sunt nevoiți să fie eligibili și trebuie să semneze oferta respectivă.

Depunerea ofertelor se realizează până la data de 20 mai, ora 16:00.

Comisia de evaluare și negociere a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud urmează să negocieze prețul aferent achiziție, în baza studiului de piață.

În momentul actual, valoarea estimată maximă se ridică la suma de 1,8 euro/mp, respectiv 144.000 euro/80.ooo mo