Pentru ca localităţile să se dezvolte armonios şi să se poată moderniza, este necesar să fie respectat un plan general de urbanism care să cuprindă un set de reguli. Dar, din diferite motive, respectarea acestor reguli se pare că le-a dat batăi de cap unor edili.

În sprijinul primăriilor şi ca acestea să respecte regulamantele de Urbanism, Consiliul Județean Cluj  incearcă o nouă abordare. Scopul acestui demers este acela ca unitățile administrativ teritoriale care au sau vor avea în perioada următoare P.U.G.-urile avizate să beneficieze de transpuneri grafice ale regulamentelor cuprinse în cadrul acestora, astfel încât înțelegerea și punerea lor în practică să fie cât mai facilă.

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, a declarat:

,,𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑛𝑜𝑠𝑐𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑝𝑡𝑢𝑙 𝑐ă 𝑢𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 𝑖𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠 ş𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑢𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛ţ𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑐â𝑡 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑙 𝑢𝑛𝑢𝑖 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡 î𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎𝑗 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒. 𝑂𝑟, 𝑐𝑒𝑒𝑎 𝑐𝑒 𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑢𝑖 𝑈.𝐴.𝑇. î𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑠ă 𝑝𝑜𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑖 𝑖𝑛ţ𝑒𝑙𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑒 ş𝑖, î𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑖𝑛ţă, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑙𝑖𝑛. 𝑇𝑜𝑐𝑚𝑎𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑒𝑎 𝑎𝑚 𝑙𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡ă 𝑖𝑛𝑖ţ𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣ă, 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎ţ𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙. 𝐴𝑠𝑡𝑓𝑒𝑙, 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑗𝑢𝑑𝑒ţ𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐶𝑙𝑢𝑗 𝑣𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑢 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑒𝑣𝑖𝑡â𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐ţ𝑖𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠𝑐 𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛ţ𝑒𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑒𝑎𝑧ă î𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑒𝑖.”

Această acţiune a Consiliului Judeţean este descrisă pe pagina sa de Facebook. Astfel, conform condițiilor stipulate în caietul de sarcini, ofertanții vor  trebui să prezinte trei  propuneri de ilustrare schematică a reglementărilor urbanistice. Cele trei propuneri vor trata tot atâtea unități teritoriale de referință (U.T.R.), acestea evidențiind principalele caracteristici ale regulamentului de urbanism.

Ilustrările vor explica grafic regulile de amplasare, dimensionare și configurare volumetrică a clădirilor și amenajărilor în raport cu parcelele aferente. De asemenea, vor include și indicații și recomandări privind materialele utilizate și elemente de arhitectură. Ilustrațiile de tip 2D și 3D vor face referire la tipurile de construcții și amenajări reglementate în regulamentul local de urbanism și care pot fi asociate unor tipologii, precum locuințe de diferite tipuri, spații publice caracteristice, pentru fiecare U.T.R. în parte.

Durata de execuție a serviciilor va fi de maxim 18 luni de la data semnării contractului. Ofertele pot fi depuse până cel târziu marți, 15 decembrie a.c., ora 23.30.

Consiliul Județean Cluj a mai achiziționat astfel de servicii, în cursul acestui an.Opt comune din județ, respectiv Căianu, Cămărașu, Aiton, Săndulești, Frata, Pălatca, Vultureni și Bonțida, urmând să beneficieze de ilustrări grafice specifice regulamentelor aplicabile zonei.