În cadrul proiectului general de construire a Aeroportului Internațional de la Brașov, Consiliul Județean Brașov, în calitate de autoritate contractantă, a încheiat cu antreprenorul SC Construcții SA Sibiu Acordul Contractual nr. 1/85/04.01.2019. Obiectul contractului încheiat cu Construcții SA Sibiu a fost „Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații pentru nouă obiecte‟. Sibienii s-au angajat pentru: Obiectul 2 – Clădire energetică, Obiectul 3 – Remiza PSI, Obiectul 4 –  Posturi control acces, Obiectul 5 – Gospodărie de apă, Obiectul 7 – Parcare auto și drum acces terminal – DJ 103C, Obiectul 9 – Drumuri tehnologice interioare, Obiectul 11 – Împrejmuire și porți, Obiectul 12 – Rețele interioare în aeroport, Obiectul 24 – Platforma antisuflu”. Dar după demararea contractului, părțile au convenit excluderea din contract a Obiectului 11 – Împrejmuire și porți, deoarece realizarea acestuia a necesitat adaptarea la cerințele Administrației Bazinale de Apă Olt cu privire la devierea canalului Beselcin.

Antreprenorul avea trei luni la dipoziție pentru proiectare și opt luni pentru execuție. Autoritatea contractantă a notificat în repetate rânduri antreprenorul cu privire la îndeplinirea defectuoasă a contractului. Construcții SA  nu și-a respectat obligațiile contractuale la termenele și în condițiile stipulate în contract. Din acest motiv Consiliul Județean Brașov a transmis antreprenorului notificarea de reziliere a contractului cu nr. 16280/07.10.2020.

La data preconizată de terminare a lucrărilor conform contractului, antreprenorul a executat doar 11,7% din contract.

Autoritatea județeană a contractat specialiști care să realizeze o expertiză tehnică extrajudiciară de constatare. Raportul constată că antreprenorul SC Construcții SA a încălcat prevederile contractului și a întârziat în mod nejustificat execuția lucrărilor. Astfel, beneficiarul este îndreptățit la rezilierea contractului. Acordul Contractual nr. 1/85/04.01.2019 a fost reziliat începând cu data de 23.10.2020, din cauza neîndeplinirii acestuia.

Județul Brașov a făcut demersurile de preluare a amplasamentului, dar în urma repetatelor tergiversări cauzate de antreprenor, reintrarea în posesia amplasamentului s-a realizat abia în luna ianuarie 2021.

Consiliul Județean Brașov reia licitația și încearcă să recupereze pierderile

Pentru a finaliza toate obiectivele, Consiliul Județean Brașov a demarat procedurile de achiziție publică.  Se reia licitația pentru desemnarea antreprenorului care să finalizeze șapte obiecte de investiții din cadrul infrastructurii aeroportuare.

Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate Județului Brașov din motivul neîndeplinirii contractului de către antreprenorul SC Construcții SA, Consiliul Județean Brașov va face demersuri atât în instanță, cât și cu asiguratorul antreprenorului, în vederea recuperării sumelor rezultate.

„Din momentul semnării contractului pentru realizarea celor nouă obiecte din cadrul Aeroportului Internațional Brașov, la nivelul Consiliului Județean Brașov am făcut demersurile necesare și am luat toate măsurile pentru ca firma din Sibiu să respecte prevederile contractuale și graficul de execuție convenit. Am avut numeroase ședințe pe această temă, cât și discuții cu reprezentanții firmei și de fiecare dată am primit asigurări că lucrurile vor intra în normal, în așa fel încât lucrările prevăzute în contract să fie realizate. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și de aceea am fost nevoiți să recurgem la măsura rezilierii contractului. Dorința noastră a fost să putem construi cele nouă obiecte într-un timp cât mai scurt. Vrem în continuare acest lucru și am încredere că vom găsi un antreprenor care să construiască rapid cele șapte obiecte pe care le avem acum în procedură de achiziție”, a spus președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.