Potrivit Primăriei Săsciori, instituţia doreşte modernizarea unei părţi din clădirea în care funcţionează Grădniţa din Loman, precum şi amenajarea unui Centru Educaţional, pentru cei mici, cu diverse săli de cursuri şi săli de consiliere.

În cursul zilei de ieri, comuna Săsciori a lansat o licitaţie în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), pentru amenajarea Centrului Educaţional pentru copii din Loman.

Valoarea totală estimată este de 600.840,34 de lei, fără TVA.

Grădiniţa Loman, funcţională doar parţial

Conform memoriului justificativ, suprafaţa pe care se află Grădiniţa Loman se întinde pe 1.241 mp. Aceasta are regimul de înălțime S (dezafectat) + Parter, cu o suprafaţă construită de 181 mp. Activitatea grădniţei este desfăşurată doar pe o parte a clădirii, pe o suprafaţă de 77 mp, restul necesitând anumite îmbunătăţiri.

În acest sens, primăria doreşte modernizarea părţii neutilizate a clădirii, transformând-o într-un Centru Educaţional pentru copii.

Pentru amenajarea Centrului Educațional se vor propune numai lucrări de reparații și modernizare interioară, după cum urmează:

 • Înlocuirea șarpantei existente, a învelitorii și a sistemului de colectare a apei pluviale.
 • Lucrări de recompartimentări ușoare interioare, pentru crearea grupurilor sanitare.
 • Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare clasică din lemn.
 • Demontarea pardoselilor din dușumea și turnarea unei plăci din beton simplu pe sol, ca strat suport a viitoarelor pardoseli.
 • Termoizolarea exterioară a părții de clădire cu pereți structurali din lemn.

 • Lucrări de retencuiri și refaceri de zidărie unde este cazul.
 • Lucrări de montare a tavanelor de gips-carton pe structură metalică.
 • Refacerea pardoselilor interioare și exterioare.
 • Refacerea instalațiilor: electice, sanitare și termice.

Descrierea funcțională a spațiilor propuse în clădire: 

 • Hol – 7,10 mp – aferent Grădiniței Loman.
 • Cancelarie – 14,79 mp – aferentă Grădiniței Loman.
 • Sală de cursuri – 28,03 mp – aferentă Grădiniței Loman.
 • Grup sanitar – 12,67 mp – aferent Grădiniței Loman.
 • Hol – 8,95 mp – aferent Centrului Educaționa.
 • Sală de consiliere – 6,40 mp – aferentă Centrului Educațional.
 • Sală de cursuri – 16,44 mp – aferentă Centrului Educațional.
 • Sală de cursuri – 17,14 mp – aferentă Centrului Educațional.
 • Pridvor – 20,77 mp – aferent Centrului Educațional.
 • Grup sanitar femei – 4,29 mp – aferent Centrului Educațional.
 • Grup sanitar bărbați – 4,07 mp – aferent Centrului Educațional.
 • Sală de cursuri – 22,86 mp – aferentă Centrului Educațional.