În urma controalelor efectuate, Curtea de Conturi a publicat raportul pentru anul 2019, din care reiese, potrivit Inspectorilor Curţii de Conturi, o serie de nereguli identificate la mai multe instituţii din judeţ.

Astfel, la DSP Bistriţa-Năsăud, s-au stabilit în mod eronat drepturile salariale, inclusiv a premiilor, sporurilor şi a altor drepturi acordate funcţionarilor publici, persoanelor cu funcţii de conducere şi personalului contractual.

Conform raportului de faţă, la AJOFM Bistriţa-Năsăud s-au înmânat mai multe indemnizaţii de şomaj şi venituri complementare, însă fără a se respecta legislaţia cu privire la anumiţi beneficiari care au realizat concomitent şi venituri incompatibile cu drepturile primite din acest buget. Totodată, au mai fost subvenţionate şi numeroase locuri de muncă în cuantum mai mare decât cel care fusese iniţial calculat în raport cu timpul de lucru efectiv lucrat de către angajaţi.

Curtea de Conturi şi cele mai multe nereguli înregistrate

Una peste alta, se pare însă că cele mai multe nereguli au fost găsite la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, unde Inspectorii Curţii de Conturi precizează faptul că au identificat în scoruri de TVA mai multe persoane fizice şi juridice a căror venituri totale au fost peste plafonul de scutire la plata taxei pe valoare adăugată şi, totodată, au mai găsit şi neconcordanţe cu privire la declaraţiile fiscale şi cele informative depuse de către contribuabili privind obligaţiile la bugetul general consolidat.

Aşadar, procedura referitoare la declararea contribuabililor inactivi nu a fost respectată, efectuându-se controlul rambursării de TVA cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie. De asemenea, neconcordanţele din declarațiile fiscale ale contribuabililor ce conțin indicii privind nedeclararea tuturor impozitelor și taxelor cuvenite bugetului de stat care au fost observate nu au fost investigate de către organele fiscale.

În acelaşi timp, controalele efectuate de către ANAF nu au respectat normele metodologiile și tematicile, iar măsurile specifice de executare silită nu au fost aplicate sau au fost aplicate doar parţial. De asemenea, nici termenele legale referitoare la luarea de măsuri pentru recuperarea creanţelor de la contribuabilii cu datorii la bugetul general consolidat nu au fost respectate.

Nu în ultimul rând, s-au acordat o serie de amânări la plată fără respectarea prevederilor legale şi nu au fost aplicate sancţiunile corespunzătoare contravenţionale cu privire la nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiilor fiscale sau a situaţiilor financiare.