Deșeurile periculoase asimilate deșeurilor menajere includ trei subcategorii, pe baza proprietăților lor fizice, biologice și chimice. Există deșeuri de echipamente electrice și electronice. Mai sunt substanțe toxice precum vopsele, agenți de curățare, solvenți, insecticide și recipientele acestora sau alte substanțe chimice. Și, în sfârșit sunt și deșeuri biomedicale precum seringi uzate, medicamente expirate, bandaje, termometre, mănuși, măști, produse cosmetice uzate.

Aceste deșeuri de echipamente electrice au colectarea asigurată

În cazul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) colectarea și reciclarea au fost asigurate, în ultimii ani. Au fost create prin diferite programe guvernamentale sau private, menite să stimuleze înnoirea aparaturii din gospodării. Dar în cazul deșeurilor toxice lucrurile nu stau la fel de bine.

„Deșeurile toxice sunt otrăvuri, indiferent de cantitatea lor și pot avea efecte imediate, provocând boli agresive sau chiar decesul celor care intră în contact cu acestea. Mai mult decât atât, pe termen lung, deșeurile toxice pot cauza grave prejudicii sănătății. Unele sunt cancerigene, altele pot determina modificări biologice majore oamenilor expuși și faunei sălbatice”, a declarat specialistul Brai Cata în gestionarea deșeurilor.

Un pericol cel puțin la fel de mare îl reprezintă deșeurile reactive. Acestea sunt instabile din punct de vedere chimic și reacționează violent atunci când intră în contact cu aerul sau apa.

„Acest tip de deșeuri provoacă explozii sau formează vapori toxici, iar cele inflamabile se pot aprinde chiar și la temperaturi relativ scăzute, fiind un pericol iminent de incendiu atunci când ajung în depozitele pentru deșeuri mixte reziduale sau când sunt aruncare la întâmplare, în depozite necontrolate. Din această categorie fac parte și deșeurile corozive care includ substanțe atât de puternice încât pot distruge materialul solid sau țesutul viu, la cel mai mic contact, prin reacții chimice incontrolabile”, subliniază Bogdan Constantinescu.

Depozitarea sau eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor periculoase contaminează frecvent aprovizionarea cu apă de suprafață și subterană.Ele sunt și o sursă continuă de poluare a solului. Așa se explică faptul că persoanele care locuiesc în case construite în apropierea vechilor depozite de deșeuri închise sunt printre cele mai afectate de această poluare.