Asociația VeDemJust a fost înființată de ziua drepturilor omului, pe 10 decembrie 2015 și a primit recunoaștere din partea autorităților la începutul anului 2016. Scopul său este unul complex și include: promovarea libertăţii, întărirea democrației, susţinerea statului de drept, buna guvernare, promovarea şi apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.  Organizația VeDem Just  este o asociație neguvernamentală și apolitică, înființată de tineri juriști și cadre didactice, special pentru a susține proiectul de educație juridică la nivel național. Asociația distribuie ghidul în variantă tipărită tuturor elevilor care studiază acest opțional. Cristian Danileț, un tânăr și renumit jurist clujean, este fondator și coordonator național de Educație Juridică VeDem Just – Voci pentru Democrație și Justiție.

Pe pagina educatiejuridica.ro se găsește răspunsul la întrebarea: Ce urmărește educația juridică?

”Scopul imediat este să promoveze supremaţia legii ca o condiţie esenţială pentru siguranţa individului şi ca o valoarea intrinsecă a democraţiei. Nu mai vrem să auzim argumente precum „Legea e făcută să fie încălcată”, resemnări precum „Asta e!” ori „Merge și-așa!”, justificări precum „Unde dă părintele, crește!”, sau cutume derivate din „Bătaia e ruptă din rai”. Dorim ca legea să fie respectată ceea ce constituie o condiție fundamentală pentru a avea și menține o democraţie bazată pe libertate, respectarea drepturilor fiecăruia şi asumarea responsabilităţii”.

Aceeași pagină răspunde deosebit de pertinent necesității și tematicii acestui manual și opțional de educație juridică:

De ce educație juridică în școală?

”În România sunt patru milioane de copii, dintre care un milion sunt deja adolescenți. Legislaţia românească prevede că începând cu vârsta de 14 ani orice cetățean răspunde penal şi contravenţional. Or, copiii noştri ar trebui să ştie ceea ce este permis şi ceea ce este interzis să facă chiar înainte de a împlini această vârstă, tocmai pentru a evita consecinţele negative asupra lor din cauza unor fapte comise sau a unor anturaje nepotrivite.Este evident că orele de educaţie civică și de educație socială trebuie completate de informații concrete cu privire la modul de a acționa și a reacționa în anumite situații care au tangență cu normele juridice existente. Asemenea cunoștințe se pot dobândi numai la orele de educație juridică”.

”Care sunt temele de educație juridică?

Tematica este una diversă care ține de domeniul dreptului civil, al familiei, comercial, penal, contravențional, al transporturilor, al protecției consumatorului, procedural, dar și de domeniul organizării statale și judiciare, respectiv de domeniul integritate și anticorupție. În mod evident, elevii nu vor studia materii de drept, ci subiecte care sunt adaptate vârstei lor, transformând limbajul tehnic al dreptului într-unul accesibil.

Astfel, la educație juridică elevii înțeleg de ce libertatea presupune nu doar drepturi, ci și obligații; ei studiază ce îndatoriri au copiii în familie, ce obligaţii au părinţii faţă de copii, care sunt gradele de rudenie şi cum poate fi prevenită şi combătută violenţa domestică; care sunt pericolele consumului de substanţe interzise; în ce condiții poate accesa serviciile medicale; cum identifică și unde apelează când achiziţionează produse defecte sau expirate; cum trebuie reacționat și cum se pot feri de agresiuni fizice și sexuale; în ce condiţii se poate căsători o persoană; care sunt regulile de comportament şi sancţiunile în mediul şcolar; cum se previne discriminarea; cum se combate corupţia; care sunt regulile de circulaţie pe drumurile publice și care este comportamentul dezirabil în mijloacele de transport în comun; care sunt regulile de călătorie în afara ţării;etc”.

Personal felicit inițiatorii acestui proiect care susțin ei că este unic în spațiul sud-est european și doresc ca activitatea prestată în acest sens să fie fructificată și înnobilată cu un tineret conștient, responsabil, bine informat și cu un înalt cult civic și democratic.