Update. În urma materialului, OVPS Natura Sălbatică din Covasna,  reprezentată de Selariu Gyula, a ținut să precizeze că este în deplină legalitate, iar imaginile cu turiștii sunt din alt areal.  Redăm ca atare punctul de vedere, însă, menționăm că această anchetă jurnalistică este în curs de desfășurare. La baza acesteia stau documentele de la instituțiile statului cu  multe contradicții, nu afirmațiile unei singure persoane.

Ultima adresă de la DSP Covasna, transmisă la data de 4 februarie ac, precizează că OVPS Natura nu deține aviz pentru campare și turism. O vom reda ca atare și pe aceasta. De asemenea, Garda de Mediu Covasna recunoaște că a aplicat amenzi pentru OVPS Natura pentru nerespectarea regulilor de mediu și a solicitat ridicarea WC-ului de pe aria protejată a lacului, surprins în fotografii și în luna februarie ac. 

OVPS Natura Sălbatică Moacșa este chiriaș vremelnic în scop de pescuit sportiv și acvacultură asupra a ceea ce înseamnă amenajarea hidrologică Moacșa-Pădureni și zona de protecție aferentă iar în contextul relațiilor contractuale pe care le derulăm din această perspectivă cu Regia Autonomă Administrația Națională Apele Române, am înregistrat numeroase situații de deviere de comportament uman în raport cu normele legale în domeniu și de conviațuire socială (diverse forme de nesupunere civică față de personalul nostru, certuri și chiar scandaluri izbucnite între cei veniți în scop de agrement sau pescuit și localnici, varii metode de furt și braconaj piscicol inclusiv prin folosirea de mijloace de pescuit interzise și reacții neașteptat de violente cu ocazia depistării, o parte din protagoniști fiind chiar Romanov Janos și apropiați de-ai săi, etc.), pe care am reușit să le aplanăm și să le înlăturăm, uneori cu solicitarea intervenției organului polițienesc.

Cum se aderă în organizație

Existența organizației noastre ca entitate economică depinde de aderarea la grup și prezența la activitățile reglementate a cît mai multor pasionați de pescuit sportiv și vânătoare așa încât, suntem interesați și depunem eforturi ca zona pe care o administrăm să fie cât se poate de atractivă.

Subscrisa OVPS Natura Sălbatică Moacşa, cu sediul în comuna Moacşa strada Principală nr. 11 judeţul Covasna, cod de înregistrare fiscală 25784884, prin reprezentant Selariu Gyula în calitate de preşedinte.

Mailul DSP Covasna din 4 februarie 2021

Feladó: Imreh Enikő <ieniko@dspcovasna.ro>
Date: 2021. febr. 4., Cs, 12:41
Subject: raspuns L.544/2001

Ca raspuns la solicitarea dvs. conform legii 544/2001, privind
eliberarea unei aviz pentru activitate de turism si campare pe izlazul
comunal tarla 120 parcelele 582/583, Maksai oldal, pentru OVPS Natura
Salbatica:

vă aducem la cunostinta că societatea susmenționată nu detine aviz DSP
pentru activitatea de turim si campare

 

Știre inițială. Oamenii din județul Covasna sunt îngroziți de imaginile sumbre, de efectul poluării. Comunitatea de pescari, alcătuită preponderent din maghiari, face cale întoarsă la institutiile statului.

Unii apelează la cei care cunosc cât de cât limba română pentru a le atrage atenția că permit o otravă pe unul dintre cele mai importante lacuri de agrement din țară.

Covasna. Cum s-a trecut peste retragerea unei autorizații de funcționare

În fapt, tot dezastrul ecologic de pe lacul Pădureni- Moacșa este provocat de Asociația O.V.P.S Natura Sălbatică din Covasna, au menționat pescarii din zonă, pentru EvZ Transilvania.

ANPA Transilvania a cerut retragerea funcționării. La București, s-a aprobat

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură(ANPA) Transilvania a evaluat documentația depusă de O.V.P. S Natura Sălbatică, a mers în teren și a scris negru pe alb: nu întrunește condițiile pentru licența de acvacultură.

La baza deciziei, semnată de inginerul șef Ilie Petcu, stau multe nereguli, de natură să afecteze mediul înconjurător și să se prejudicieze veniturile statului, câtă vreme nu există o evidență a suprafeței exploatate.

ANAR nu a delimitat suprafața exploatată

Agenția Națională a Apelor Române(ANAR) a încheiat contract cu O. V.P.S. Natura Sălbatică, pentru exploatarea lacului Pădureni- Moacșa, dar nu există o delimitare concretă a loturillor pe care are dreptul să le folosească.

Din documenția depusă, nu rezultă modul de delimitare a suprafeței de 1, 254 ha, în care se solicită activități de acvacultură, față de 73 de ha cât are lacul.

Populările de pește nu sunt vizate de inspectoul ANAR, prin urmare nu sunt recunoscute.

Autorizațiile de mediu nu sunt eliberate pentru suprafața pe care o cere O.V.P.S. Natura Sălbatică, ci doar pentru 73 de ha.

Prin urmare, consider că NU se îndeplinesc cerințele pentru obținerea licenței de acvacultură, fapt ce l-am consemnat și în nota de constatare trimisă la sediul central, menționează ANPA Transilvania.

 DSP transmite că nu a emis autorizație de campare

După ce s-a cerut retragerea autorizației pentru acvacultură, ANPA București a refuzat să prezinte documente care au stat la baza funcționării Asociației Natura Sălbatică în prezent. Se limiteză în a menționa că s-au făcut investiții în zonă. Imaginile cu otrava de pe lac, însă, nu-i mișcă.

Localnicii au declarat pentru EvZ Transilvania că, este folosită în mod abuziv toată suprafața lacului. Sunt organizate activități de turism și campare nelegale.

Covasna. Cu WC-ul pe aria protejată a lacului. Garda de Mediu a cerut ridicarea acestuia

„ Accesul pescarilor este obstrucționat. Au montat și un WC pe zona protejată a lacului” , ne-a precizat Janos Romanov, unul dintre localnicii care a surpins dezastrul ecologic din zonă.

Direcția de Sănătate Publică(DSP) Covasna a transmis  la începutul lunii curente, că O.V.P.S Natura Sălbatică nu deține autorizație pentru turism și campare.

Cu toate astea, imaginile arată altceva. Se practică aceste activități sub nasul autorităților.

ANAR( instituție aflată în plin scandal național) și Garda de Mediu Covasna au menționat că vor verifica situația, urmând să transmită un punct de vedere.