Programul de față a fost lansat de către Guvernul României cu scopul finanțării, prin fonduri nerambursabile de până la 800.000 de euro, firmele din sectorul agricol și alimentar.

Prelungit până la data de 30 iunie 2021, bugetul programului a fost majorat de la 7,18 miliarde de lei, la 4,5 mld.

Potrivit unui comunicat de presă al reprezentanților Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, (FNGCIMM) accesarea programului aferent susținerii afacerilor mici și mijlocii care activează în domeniul agriculturii și în sectorul alimentar, se realizează cu scopul de acordare de garanții pentru finanțarea nevoilor actuale sau pentru efectuarea investițiilor necesare.

Care sunt beneficiarii programului

Beneficiarii grantului de față sunt atât întreprinderile mici și mijlocii, cât și cele cu capitalizare de piață medie, dar și fermierii din următoarele domenii de activitate:

  • Agricultură.
  • Pescuit.
  • Acvacultură.
  • Sectorul alimentar.

Potrivit FNGCIMM „prin grant se acordă şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoara activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 100.000 euro pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar.”

Ajutor acordat pentru aproape 60.000 de IMM-uri

Condițiile de acordare a ajutorului din cadrul programului au caracter standard pentru întreaga țară, însă, un accent deosebit se va pune pe potențialul agricol și al industriei alimentare din fiecare județ, precum cele transilvănene, dar și de condițiile geografice.

  • Câmpie: Timiș, Arad, Bihor.
  • Deal și munte: Cluj, Alba Iulia, Brașov, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Covasna, Harghita, Bistrița-Năsăud, Sibiu, Mureș.

Ajutorul nerambursabil este suportat din bugetul de stat, prin intermediul Ministrului Finanțelor Publice.

Astfel, prin implementarea acestei scheme de ajutor care susține programul IMM Invest, se preconizează un număr de beneficiari de peste 58.000 de IMM-uri. Până în momentul de față, băncile au aprobat 26.544 de credite.

În ceea ce privește plata efectivă, aceasta se va efectua prin intermediul direcțiilor județene APIA.