Ministerul Finanţelor Publice a publicat recent proiectele legilor bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, care vor fi supuse aprobării Parlamentului.

Pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Bistriţa, din sumele deblocate din TVA, judeţul va primi 54.298.000 lei, după cum urmează:

 • 21.845.000 lei – Finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului.
 • 12.435.000 lei – Finanțarea centrelor pentru persoane cu handicap.
 • 5.425.000 lei – Programul pentru școli.
 • 2.553.000 lei – Drepturile copiilor cu CES din învățământul special.
 • 4.129.000 lei – Întreținerea unităților de învățământ special și CJRAE.
 • 7.344.000 lei – Finanțarea culturii și cultelor.
 • 203.000 lei – Cămine pentru vârstnici.
 • 227.000 lei – Finanțarea burselor din învățămânul special.

În ceea ce priveşte nivelul municipiului, orașelor și comunelor, județului Bistrița-Năsăud, din sumele deblocate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate se vor aloca 139.516.000 lei, astfel:

 • 27.457.000 lei – Finanțarea de bază a instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat.
 • 97.520.000 lei – Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.
 • 820.000 lei – Ajutor pentru încălzirea locuințelor.
 • 131.000 lei – Cămine pentru vârstnici.
 • 900.000 lei – Stimulente educaționale pentru copii din familii defavorizate.
 • 4.055.000 lei – Drepturile copiilor cu CES integrați în învățământul de masă.
 • 7.424.000 lei – Finanțarea burselor.

Pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunele, din sumele deblocate din TVA, judeţului îi vor reveni 11.217.000 lei.

Referitor la echilibrarea bugetelor locale, Bistriţa va primi din sumele deblocate din TVA 146.376.000 lei:

 • 40.888.000 lei – Județul.
 • 105.488.000 lei – Municipiul, orașele și comunele.

Pentru finanţarea învăţământului particular şi confesional, din sumele defalcate din TVA, se vor aloca 5.962.000 lei:

 • 5.951.000 lei – Finanțarea de bază, din care 5.211.000 lei – salarii, sporuri, indemnizații și 740.000 lei – întreținerea unităților de învățământ.
 • 11.000 lei – Drepturile copiilor cu CES integrați în învățământul de masă.

Printre măsurile luate de către Executiv, se numără şi:

”Menţinerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”