Dacă în etapa a doua a procesului de vaccinare era destinată vârstnicilor și personalului care lucrează intens cu publicul, acum Guvernul vrea să introducă alte 15 categorii de persoane.

La baza proiectului au stat observațiile epidemiologilor care, susțin că vaccinarea populației generale în proporție de 70-80% ar fi eficientă pentru stoparea pandemiei.

Guvernul grăbește vaccinarea anti-Covid. Ce persoane sunt pe lista de imunizare

Astfel, din această etapă ar urma să facă parte:

Persoane încadrate într-un grad de handicap.

Persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoțitorii acestora și persoanele care locuiesc la același domiciliu cu acestea.

De asemenea, incluse sunt și:

 1. Persoane fără adăpost

 2. Personal-cheie pentru funcţionarea instituţiilor statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțíonală, Preşedinţie, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere şi instituţii subordonate acestora

 3. Personalul navigant român maritim și fluvial; personalul român care își desfășoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol); personalul român care își desfășoară activitatea pe unități mobile de foraj marin (nave tip FPSO și nave tip FSU)

 4. Personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane;

 5. Personalul din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciul public de asistență socială care își desfășoară activitatea în relație directă cu beneficiarii;

 6. Persoanele care asigură asistență medicală și socială persoanelor prevăzute la pct.(iii) al lit.a);

 7. Personalul din administrația publică locală;

 8. Lucrătorii din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale;

 9. Personalul din Administrația Națională de Meteorologie

 10. Membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră și reprezentanțelor organizațiilor internaționale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc, deținători de cărți de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;

 11. Personalul civil și militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului național, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc la post, anterior plecării în misiune;

 12. Inspectorii sociali din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a structurilor subordonate acestora.

 13. Personalul Curții de conturi a României și ai camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti

 14. Personalul din cadrul aparatului central și local al Consiliului Concurenței

 15. Sportivii componenți ai loturilor naționale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificați individual la jocurile olimpice precum și staful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi