SCRISOARE DESCHISĂ GUVERNULUI ROMÂNIEI

Într-un an afectat de pandemia cu virusul SARS-COV2, Guvernul României a avut la dispoziţie sume importante din fonduri europene pentru a susţine efortul cadrelor medicale prin acordarea unui stimulent de risc pentru acei profesionişti din domeniul medical implicaţi direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19.

Legistaţia în materie, care reglementa acordarea acestor fonduri, a fost aprobată şi completată de Legea 82 din 17 iunie 2020 care includea între beneficiari şi personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie şi ambulatoriile de specialitate, cu precizarea că sumele aferente vor fi plătite din fondul de salarii. Medicii, reprezentanţi legali ai unor cabinete medicale individuale, nu au calitatea de angajat, aspect pe care cei care au redactat actul normativ nu l-au avut în vedere.

S-a ajuns astfel, dupa 6 luni de la apariţia actului normativ, la momentul aplicării lui, la finalul lunii decembrie 2020 când, fără să facă modificările necesare la lege, s-au acordat banii ce reprezentau stimulentul de risc întregului personal angajat în cadrul cabinetului medical, mai puţin actorului principal, medicului.

Domnule Prim-Ministru, vă solicităm să luaţi notă de această situaţie în care Guvernul României nu a găsit resursele bugetare necesare să susţină activitatea medicilor organizaţi în cabinete medicale individuale şi, mai mult decât atât, nu a găsit de cuviinţă, până la această dată, să facă modificările la legislaţie pentru a crea access la sume provenind din fonduri europene.

Mii de medici aflaţi în această situaţie se simt discriminaţi şi umiliţi. Stimulentul de risc acordat punctual pentru o situaţie de stare de urgenţă nu este de natură a duce la îmbogăţirea medicului, ca sumă netă el este mult sub valoarea echipamentului de protecţie şi a materialelor dezinfectante a căror preţ medicul a fost şi este nevoit să îl suporte din propriul buzunar.

Dincolo de măsurile pe care le consideraţi oportune, vă asigurăm că întregul corp medical îşi va face mai departe datoria şi va trata, cu maxim profesionalism, întreaga populaţie.

Cu deosebită consideraţie,

Biroul Executiv al CJM Hunedoara