Conform datelor oficiale, la ora actuală, pădurile găzduiesc aproximativ 80% din biodiversitatea terestră a lumii, în timp ce pădurile şi terenurile împădurite sunt alcătuite din peste 60.000 de specii de arbori. De asemenea, peste un miliard de oameni depind direct de păduri pentru hrană, adăpost, energie şi venituri.

„În România, administratorii de pădure derulează campanii de împădurire la nivel naţional, în fiecare an. Pentru anul 2021, ne-am propus să plantăm zeci de milioane de puieţi, peste tot în ţară. Totodată, ambiţia noastră este să creştem suprafaţa de pădure din România prin extinderea fondului forestier naţional, mai ales prin împădurirea terenurilor degradate, aride şi afectate de fenomenul deşertificării. Ziua Internaţională a Pădurilor este un prilej de a conştientiza importanţa tuturor tipurilor de păduri şi multele daruri pe care acestea le fac oamenilor”, scrie pe pagina ministerului.

„Pădurile şi gestionarea durabilă a acestora precum şi a resurselor pe care le oferă, inclusiv a ecosistemelor fragile, prin funcţiile economice, sociale şi de mediu pe care le îndeplinesc, sunt esenţiale pentru prevenirea şi combaterea schimbărilor climatice, a aridizării şi deşertificării şi pentru contribuţia la prosperitatea şi bunăstarea generaţiilor actuale şi viitoare. Pădurile sunt ecosistemele cele mai diverse din punct de vedere biologic de pe uscat, adăpostind peste 80 % din speciile terestre de animale, plante şi insecte. Pădurile joacă, de asemenea, un rol crucial în reducerea sărăciei şi la realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Pădurile acoperă o treime din suprafaţa uscatului pe Pământ, îndeplinind funcţii vitale în întreaga lume. Aproximativ 1,6 miliarde de oameni – inclusiv peste 2000 de culturi indigene – depind de păduri pentru mijloacele lor de trai, medicamente, combustibil, hrană şi adăpost”, se mai arată pe pagina de socializare a ministerului de resort.

În România, pădurile ocupă o suprafață mai mică decât media europeană

În România, fondul forestier ocupa, la sfârşitul anului 2019, un număr de 6,592 milioane de hectare. Pădurile reprezintă 27,7% din suprafaţa ţării, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Media europeană este de 32%.

Tot la nivelul anului 2019, suprafaţa pădurilor era de 6,427 milioane hectare. Speciile de răşinoase acopereau 1,915 milioane hectare (respectiv 29,8%). 4,512 milioane hectare erau acoperite de speciile de foioase (respectiv 70,2%).

Proprietatea publică reprezenta 64,3% din suprafaţa totală a fondului forestier naţional, fiind administrată în principal de către Romsilva (75,1%). Proprietatea privată de 35,7%, era administrată în cea mai mare parte de structurile silvice private (95,5%).

Cea mai mare suprafeţă mai mari de fond forestier se înregistraa, în 2019, în judeţul Suceava cu 438.000 de hectare.

Din păcate, spre deosebire de alte țări, pădurile noastre sunt devastate din cauza corupției și a „portițelor” din legi. Avertismentele lansate de asociațiile de mediu și de specialiști găsesc doar blocaje în comunicarea cu autoritățile. Din cauza defrișărilor făcute pentru câștiguri rapide, multe specii își pierd habitatul. Deoarece pădurile nu înseamnă doar copaci, ci susțin o viață animală diversă și alte plante care s-au aclimatizat în ele.