Veniturile totale medii lunare pe gospodărie au fost în trimestrul IV, în termeni nominali, de 5.384 lei pe gospodărie. Veniturile pe o persoană au totalizat 2.099 lei, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS). În această perioadă, cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în medie, de 4.627 lei lunar pe gospodărie. Totodată, o  persoană a cheltuit 1.804 lei iar cheltuielile au reprezentat 86% din nivelul veniturilor totale.

Conform aceleiași analize, veniturile băneşti au fost în medie de 4.997 lei lunar pe gospodărie și 1.949 lei pe persoană. În același timp, veniturile în natură au ajuns la 387 lei lunar pe gospodărie sau 151 lei pe persoană. Salariile şi celelalte venituri asociate au format cea mai importantă sursă de venituri adică 68,3% din veniturile totale ale gospodăriilor.

La formarea veniturilor totale, potrivit datelor INS, ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale reprezentând 19,1%. Veniturile în natură (7,2%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,2%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,7%), veniturile din agricultură (1,6%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%).

INS precizează că mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

Datele arată că, cheltuielile totale, reprezintă 86% din venituri

În ceea ce priveşte cheltuielile totale, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare și nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată. Alte cheltuieli au fost şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor și cotizaţiilor. Acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei cum ar fi hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare.

Pentru investiţii, cum ar fi cheltuielile destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni au fost alocate doar 0,4% reprezentând o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei.

Instituţia menţionează că mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul IV 2020, în medie, 33,7% din consumul gospodăriilor.