Din cauza numărului mare de accidente de muncă în domeniul construcţiilor înregistrate în cursul anului trecut, Inspecţia Muncii anunţă că va intensifica acţiunile de verificare şi monitorizare a gradului de respectare faţă de prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

De asemenea, se va verifica şi modul în care angajatorii implementeară măsurile de securitate şi sănătate dispuse de către inspectorii aferenţi în şantierele temporare şi mobile.

În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad va activa pe tot parcursul anului 2021 în diferite acţiuni de verificare a respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă.

ITM Arad: „Un accent deosebit se va pune pe instruirea suficientă și adecvată a lucrătorilor”

Potrivit ITM Arad, inspectorii urmăresc ca prin acţiunile respective să mărească gradul de conştientizare a angajatorilor şi lucrărilor vizavi de respectarea prevederilor legale de protecţie a muncii, în special în prevenirea riscului de cădere de la înălţime.

„Astfel, pentru a reduce riscul de accidentare, angajatorii din acest domeniu vor asigura pe șantiere echipamente de muncă corespunzătoare, vor monta sisteme de protecție colectivă (balustrade solide, platforme sau plase de prindere), vor completa și adapta în funcție de evoluția lucrărilor «Planul propriu de securitate și sănătate», lucrătorilor revenindu-le obligația de a folosi echipamentul individual de protecție (bocanci, căști, centuri de ancorare).

Un accent deosebit se va pune pe instruirea suficientă și adecvată a lucrătorilor, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru specifice locului de muncă, atât la angajare cât și în alte situații: la schimbarea locului de muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă sau la modificarea celui existent, la introducerea unei noi tehnologii sau proceduri de lucru sau la executarea unor lucrări speciale.

Nu în ultimul rând, în contextul perioadei actuale, pe lângă măsurile enunțate mai sus, angajatorii au obligația de a lua toate măsurile pentru prevenirea apariției și răspândirii COVID – 19 la locurile de muncă, asigurând o instruire și o informare corespunzătoare a lucrătorilor. Neluarea de măsuri care să limiteze răspândirea virusului COVID – 19 atrage răspunderea contravențională a angajatorilor, sancțiunea fiind cuprinsă între 1.000 și 5.000 lei”, atrage atenția ITM Arad.