La Mulți Ani, Ioan și Ioana … !

Astăzi, joi, 07.01.2021, sărbătorim pe Ioan Botezătorul, popular sărbătoarea Sfântului Ioan sau Ion, adică pe cel binecunoscut ca înaintemergătorul și botezătorul Domnului. Sărbătoarea are profunde rezonanțe și semnificații în tradiția românească și europeană în general. La români, din cele mai vechi timpuri numele de Ioan, purtat de către un număr mare de persoane, este sărbătorit după obiceiuri și tradiții care se pierd în negura vremurilor atât de origine creștină, cât și de origine păgână.

Așa se explică faptul că numeroși români au dat numele de Ioan sau Ioana ( sau derivate ale acestora) copiilor lor și acest nume purtat este unul de cinste și un adevărat simbol al perenități, statorniciei fidelității și rezistenței în fața vremurilor, uneori potrivnice sau nefaste. Ioan provine din numele iudaic: „Iohanan” prescurtare din Iehohanan” și înseamnă „Dumnezeu s-a milostivit”.

La Mulți Ani, Ioan și Ioana ( sau derivatele acestor nume ) … !

Peste două milioane de români poartă numele Ioan și Ioana ( sau derivate ale acestora )

Potrivit Direcţiei pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, sunt peste 1,3 milioane de bărbaţi care poartă acest nume sau derivate ale lui şi peste 650.000 de femei. Dintre prenumele masculine cel mai întâlnit este Ioan – 464.046.

Se întâlnesc, de asemenea, prenumele Ion – purtat de 355.398 de români, Ionel – 137.827, Ionică – 4.539, Ioniţă – 1.973, Ionuţ – 355.244, Ivan – 6.597, Jan – 4.671, Jean – 3.530 şi Nelu – 20.741.

În rândul femeilor, cel mai întâlnit este prenumele Ioana – 387.913, dar şi Ionela – 147.378, Ionelia – 6.789, Ionica – 19.488, Ionuţa – 577, Jana – 4.963, Nela – 10.957, Oana – 72.232 sau Onuţa – 134.

Viața și moartea de martir și sfânt a lui Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminției lui Aaron. Nașterea lui Ioan Botezătorul a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu a dat crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia a rămas mut până la punerea numelui fiului său.

Prorocul Maleahi l-a numit pe Ioan Botezătorul „Îngerul Domnului”, pentru că avea să-I gătească calea (Mal. 3, 1), iar Mântuitorul recunoaște că Ioan este „îngerul”de care a vorbit Maleahi (Matei, 11,10). Evanghelistul Marcu precizează: „Și Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare din piele împrejurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică” (Marcu 1,6).

Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia și de a-L descoperi și a-L face cunoscut lui Israel. El își incepea predica astfel: „Pocaiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Mt. 3, 2). „Eu va botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine … Acesta vă va boteza cu Duh Sfant și cu foc” (Matei 3, 11). Și a încheiat spunând: ” Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era” (Ioan 1, 15).

Evangheliile mărturisesc că Irod, la un ospăț prilejuit de sarbatorirea zilei de naștere, a tăiat capul Sfântului ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea vreme, Sfântul Ioan a fost întemnițat în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan l-a mustrat pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soția fratelui său. În ura ei, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase și plăcuse oaspeților lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată.