În acest sens, un proiect finanţat prin accesarea fondurilor norvegine, prevede elaborarea unui sistem fotovolatic on grid, compus din mai mult de 1500 de panouri, pentru asigurarea reducerii costurilor cu consumurile de energie. Cu privire la valoarea investiţiei, aceasta este de peste 650.000 de euro.

Prin proiectul „Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrică pentru consumul propriu al orașului Ocna Mureș” se urmăreşte diminuarea costurilor cu consumurile de energie și, de asemenea, garantarea alimentării cu energie obținută prin exploatarea surselor sustenabile a sistemului de iluminat public al orașului Ocna Mureș, a clădirii Primăriei care găzduiește și o serie de servicii publice, precum și a clădirilor Liceului Tehnologic și Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”.

Finanţare norvegiană

Proiectul de faţă se bucură de sprijinul anumitor granturi oferite prin intermediul mecanismului financiar Norveniag 2014-2021. Astfel, în cursul lunii decembrie a anului trecut, Innovation Norway a terminat procesul de contractare în cadrul Programului RO-Energie pentru domeniul Energiei Regenerabile – (Energie hidroelectrică, geotermală și energie regenerabilă pentru IMM-uri, UAT-uri și ONG-uri).

Grantul are o valoare totală de 559.100 euro şi acoperă 85% din costurile totale care au fost estimale pentru acest proiect, adică 657.813 de euro.

Une va fi localizat acest sistem fotovolatic

Parcul fotovolatic se va afla în comuna Unirea, strada Colonia peste Mureş, nr 9, pe o suprafaţă ce măsoară 19.500 mp. Dintre aceştia, aproximativ 6.000 mp sunt  necesari proiectului, iar terenul se află în proprietatea UAT Ocna Mureş, fiind situat în vecinătatea punctului de alimentare LEA 20 KV deținut de SDEE Transilvania Sud.

Pentru realizarea cu succes a investiţiei, se necesită amenajarea terenului respectiv, dar şi a împrejurimii acestuia, precum şi instalarea a 1584 de panouri fotovolatice. De asemenea, amenajarea mai presupune şi montarea componentelor adiacente ale sistemului şi legarea sa la reţea, la un sistem on grid.

În momentul de faţă, în stadiul actual de implementare se primeşte proiectul tehnic şi se aşteaptă emiterea acordului tehnic de racordare. Ulterior, se va trece la derularea procedurii de achiziţie publică pentru echipamente, montaj şi lucrări adiacente.