Vârstnicii de peste 75 de ani și cu venituri mici se vor putea bucura de tichete sociale pe suport electronic în valoare de 180 de lei pe lună. Sumele vor fi asigurate din fonduri externe nerambursabile, iar tichetele nu se impozitează.

Valoarea tichetelor sociale se va actualiza cu 90 de zile înainte de a se încheia anul calendaristic prin hotărâre de guvern. Distribuirea tichetelor se va face de către Ministerul Fondurilor Europene.

Conform Codului fiscal, contravaloarea tichetului social de care se vor bucura bătrânii de peste 75 de ani și cu venituri mici este neimpozabil.

Tichete sociale în valoarea de 180 de lei/lună. Care este procedura?

Ministerul va vira unităților autorizate sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru mesele calde. Unitățile în cauză vor selecta unitățile de alimentație publică ce acceptă tichete sociale pe suport electronic și comercializează masă caldă.

De asemenea, costul emiterii suportului electronic și contravaloarea tichetelor sociale va fi achitat de Ministerul Fondurilor Europene. Un lucru foarte important de reținut este că tichetele sociale nu for putea fi transformate în bani.

Tichetele pot fi folosite doar pe teritoriul țării noastre în funcție de termenul de valabilitate.

De asemenea, ele pot fi folosite numai pentru achiziționarea serviciilor de servire a mesei calde pentru care au fost emise. Unitățile afiliate nu pot acorda rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde.

Ce se întâmplă cu vârstnicii care nu se pot deplasa și beneficiază de tichetele sociale?

Administrațiile publice locale și serviciile publice sunt obligate să ofere transportul mesei calde la domiciliul celor nedeplasabili. Din nefericire, mulți beneficiari se află în mediul rural unde nu există servicii de catering. Totodată, există numeroase persoane în vârstă ce se află în zone izolate, mai ales în munții Apuseni.

Camera Deputaților a votat proiectul prin care bătrânii de peste 75 de ani și cu venituri mici vor beneficia de tichete sociale în valoare de 180 de lei pe lună.