Sistemul informatic de față pe care Consiliul Județean Maramureș l-a implementat, are scopul de a facilita interfața în mediul online pentru cetățeni în vederea reducerii birocrației și, de asemenea, pentru furnizarea de informare/asistență, formulare, primire solicitări, emitere documente, inclusiv gestionarea informațiilor geospațiale introduse în baza de date.

Astfel, oamenii au acces prin utilizarea portalului G.I.S. la o vastă bază informațională cu privire la formularistica necesară și pot, totodată, interacționa cu instituția Consiliului Județean Maramureș, în domeniul urbanismului.

Aplicația de față dispune de un sistem G.I.S. care conține un modul special conceput pentru Planificare Strategică și Amenajarea Teritoriului, cu ajutorul căruia este asigurată implementarea cu succes a unei soluții geospațiale privind îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate de administrația publică la nivelul Consiliului Județean Maramureș.

Astfel, durata aferentă livrării de servicii publice aferente domeniului urbanismului și amenajării teritoriului, respectiv autorizarea construcțiilor și avizarea documentațiilor de urbanism, dar și elaborarea politicii de investiții și a strategiilor de dezvoltare pe teritoriul județului, va fi în mod cert, semnificativ redusă.

„Facem pași hotărâți înspre digitalizarea activității din administrația publică, iar lansarea acestui portal în domeniul urbanismului e unul dintre exemplele actuale și vă asigur că vor mai urma.

E important ca pas cu pas, în siguranță, cetățeanul să poată interacționa online cu toate instituțiile publice și să avem o administrație conectată la standardele europene de gestiune digitală a documentelor”, a subliniat Ovidiu Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș.

De asemenea, portalul de față va putea fi folosit și de primăriile localităților din Maramureș, fiind utilizat ca instrument de muncă în domeniul urbanismului.

Abordarea integrată a implementării G.I.S, corelată cu elaborarea strategiilor de dezvoltare, prin intermediul unui sistem informatic suport, dedicat, la cheie, adaptat instituției, face subiectul inovației proiectului de față, care a fost realizat în cadrul proiectului MaraStrategy implementat de către Consiliului Județean Maramureș prin contractul demarat de firma FIDA Solutions, valoarea acestuia fiind de 1.640.000 de lei, fără TVA.

Așadar, implementarea proiectului asigură un set de planuri și strategii la nivelul județului pentru buna dezvoltare teritorială și sectorială.

Valoarea totală a acestuia se ridică la suma de 3.967.941,55 lei și se derulează prin intermediul Biroului Relații Internaționale, pe o perioadă de 30 luni. Proiectul ”MaraStrategy”, cod MySMIS 126337