O nouă iniţiativă a Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud prevede faptul că în perioada imediat următoare se va forma o comisie răspunzătoare cu evaluarea activităţii managerilor. Concret, este vorba despre un proiect de hotărâre care va fi dezbătut în cadrul şedinţei programate din data de 25 februarie a anului în curs.

Cine face parte din cadrul instituțiilor culturale din subordine,

Parte a subordinii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, includ:

  • Biblioteca Judeţeană ”George Coşbuc”
  • Centrul Judeţean pentru Cultură
  • Complexul Muzeal.

Ioan Pintea, la cârma conducerii

Conducerea de faţă este asigurată de către domnul Ioan Pintea, managerul de la Biblioteca Județeană ”George Coșbuc” Centrul Județean pentru Cultură de Gavril Țărmure, iar Complexul Muzeal de către Alexandru Gavrilaș.

În fiecare an, managerii instituţiilor de faţă sunt supuşi unei evaluări în urma căreia Consiliul Județean Bistrița-Năsăud înfiinţează o comisie răspunzătoare cu evaluarea aferentă. Astfel, în şedinţa programată pentru data de 25 februarie se va elabora proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare.

”Managerii organizează, gestionează şi conduc activitatea fiecărei instituţii pe baza cererii definite de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în caietul de obiective, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi în limitele stabilite prin contractul de management şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei.”

Evaluare condiţionată

Totodată, proiectul de hotărâre mai arată faptul că evaluarea va fi efectuată prin intermediul verificării modului de realizare a obligativităţii asumate de către manageri prin contractul de management aferent, acesta fiin în raport direct cu resursa financiară alocată.

„Evaluarea se va efectua prin verificarea modului în care au fost realizate obligaţiile asumate de fiecare manager prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, precum şi prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse după caz, altele decât cele din programul minimal”, se arată în documentația atașată proiectului de hotărâre.”

Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud şi specialişti din domeniul de activitate ai fiecărei instituţii vor face subiectul reprezentanţilor.