Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş a hotărât prelungirea cu încă şapte zile a  carantina zonală pentru comuna Recea. Dan Buca , purtătorul de cuvânt al CJSU Maramureş a declarat că  rata mare a infectărilor impune acest lucru.

Potrivit acestuia, măsura a fost prelungită în urma ordinului şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. Carantinarea zonală se aplică pentru comuna Recea, cu localităţile aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică.

„Ordinul a intrat în vigoare azi (luni,1 martie), începând cu ora 8,00, pentru o perioadă de 7 zile. Restricţiile impuse şi măsurile care trebuie respectate de către locuitorii localităţii, dar şi de către cetăţenii care vor tranzita unitatea administrativ-teritorială carantinată zonal sunt aceleaşi care au fost stabilite anterior”, a spus Dan Bucă.

El a adăugat că alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

Măsurile dispuse de Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş  includ:

Interzicerea intrării/ieșirii din zonele carantinate prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere;

Interzicerea circulației și staționarea în spații publice a persoanelor, cu excepția motivelor bine justificate, în baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator;

-se va proceda la identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zonele carantinate, respectiv la introducerea acestora în bazele de date dedicate;

-se va limita la maximum deplasarea persoanelor și se va monitoriza permanent respectarea acestei măsuri.

-ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;

Se interzice în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul localităților carantinate zonal circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă);
 5. e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
 6. f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 7. g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 8. h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 9. i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 10. j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 11. k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 12. l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 13. m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 14. n) participarea la activități religioase;
 15. o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a datoriei;
 16. p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;

Lista completă a măsurilor poate fi consultată aici.