Noua rută cultural – turistică în care a fost inclus județul Maramureș se numește „Meşteri populari şi meşteşuguri tradiţionale din România”.

Din aceasta fac parte ruta cultural – turistică elaborată de Consiliul Județean Maramureș, „Meșteri și Meșteșuguri”. Alte rute cultural – turistice sunt „Lada de zestre a județului Neamț. Arta lemnului” și „Redescoperind tradiții locale. Colecții etnografice nemțene” depuse de Consiliul Județean Neamț. Consiliul Județean Suceava a  depus proiectul „Drumul ouălor încondeiate în Bucovina” care a fost, și ea, integrată în  rută cultural – turistică.

Artizanatul reprezintă meșteșugul ridicat la nivel de artă. Extrem de inventiv, țăranul român a țesut lâna și pânza, a modelat lutul, a cioplit lemnul, a prelucrat pielea, a confecționat măști, a împistrit și a încondeiat ouă, a pictat sticla. Toate acestea pentru a-și face viața mai ușoară, dar și mult mai frumoasă.

Produsele meșterilor populari din România au funcționalitate variată, putând fi de uz casnic, tradiționale, culturale, estetice și decorative, religioase și sociale. Și toate trimit la calitățile sufletești ale artizanilor: răbdare, cultul pentru muncă, credința în Dumnezeu și comuniunea dintre oameni.

Rutele cultural – turistice dezvoltate pe plan național reprezintă metode pentru dezvoltarea produselor turistice românești și sunt  promovate inclusiv pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Ministerul pune condiții pentru fiecare rută cultural – turistică

Având în vedere experiența dobândită și luând în considerare importanța dezvoltării produselor turistice pentru satisfacerea nevoilor, cerințelor, așteptărilor turiștilor și creșterea competitivității sectorului, Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene în Domeniul Turismului din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a creat un sistem voluntar de „recunoaștere” a Rutelor Cultural Turistice, dezvoltate de organizațiile din domeniul turismului/culturii sau de autoritățile publice locale pentru dezvoltarea și promovarea turismului cultural.

Rutele Cultural Turistice Naționale trebuie să cuprindă obiective turistice din minimum trei județe, iar cele realizate la nivel regional vor cuprinde obiective turistice din minimum 2 localități.

Efectele dorite prin implementarea proiectului sunt următoarele:

  • punerea în valoare a obiectivelor culturale, de artă, a moştenirii istorice;
  • dezvoltarea turismului şi stimularea dezvoltării economice şi sociale locale;
  • realizarea unui cadru de cooperare între județele României;
  • dezvoltarea durabilă a localităților străbătute de rute;
  • creșterea circulației turistice în România;
  • promovarea patrimoniului material și imaterial din România pe piețele turistice din Uniunea Europeană și din afara ei;
  • promovarea destinațiilor prin organizarea de evenimente cu participare naţională şi internațională;
  • dezvoltarea relațiilor de colaborare între agenții economici din cadrul unei Rute Cultural Turistice.