Legea reglementează instituirea măsurilor de sprijinire a persoanelor defavorizate. prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. Totodată stabilește cadrul legal privind aceste cheltuieli efectuate în cadrul operaţiunilor de distribuire a meselor calde. Tot prin această lege se reglementează  cadrulde oferire de asistenţă tehnică. Astfel sunt implementate dispoziţii ale Uniunii Europene referitoare la Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

Aceste măsuri se aplică persoanelor care au venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari în vârstă de 75 ani împliniţi şi peste această vârstă, precum şi persoanelor fără adăpost, care se află în risc de sărăcie extremă.

Valoarea nominală a tichetului este de 180 lei/lună. Aceasta se va actualiza cu cel puţin 90 zile înainte de încheieierea anului calendaristic, pentru anul calendaristic următor. Acordarea tichetelor se face de către Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate. Conform Codului fiscal, contravaloarea tichetului social pe suport electronic reprezintă venit neimpozabil.

Responsabilul pentru acordarea acestor tichete sociale pe suport electronic

Coordonatorul acestei Scheme pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, este Ministerul Fondurilor Europene. Organizaţiile partenere sunt Instituţia Prefectului şi autorităţile administraţiei publice locale. Acestea întocmesc şi actualizează listele cu persoanele defavorizate care vor beneficia de acest ajutor.

Ministerul virează unităţilor autorizate de Ministerul Finanţelor Publice sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde. Aceste unităţi vor selecta unităţile de alimentaţie publică, cantine, restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează masa caldă şi care acceptă aceste tichete sociale pe suport electronic, pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii.

Tot Ministerul Fondurilor Europene, pe baza contractului de achiziţie publică legal încheiat, achită atât contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde distribuite beneficiarilor, cât şi costul emiterii suportului electronic.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere sau de preschimbare în numerar. Aceste tichete pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate. Se folosesc doar pentru achiziţionarea serviciilor de servire a mesei calde pentru care au fost emise.

Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv prin serviciile publice de asistenţă socială sau unităţile afiliate, au obligaţia de a asigura serviciul de transport al mesei calde la domiciliul acestora.