Prin OUG 226/2020 s-a stabilit amânarea acordării sumelor de bani pentru copii până în 31 decembrie 2021. Actul normativ a prevăzut acordarea , în scop educațional, 500 de euro pentru fiecare copil născut după 9 februarie 2011.

După 10 ani de amânări, copiii ar putea să primească banii abia de la începutul anului 2022, dacă autoritățile nu vor amâna, din nou, actul normativ. De asemenea, trebuie adoptate anumite norme suplimentare pentru aplicarea prevederii din Legea Educației , altfel, amânarea nu este exlusă nici in 2022.

1 miliard de euro pentru Educație

Motivul pentru care autoritățile tot amână acordarea banilor e impactul financiar pe care l-ar genera o astfel de decizie și , evident, lipsa banilor din bugetul de stat.

În 2021, există peste 2.000.000 de copii ce ar trebui să primească sprijinul de 500 de euro în scop educațional. Altfel spus, autoritățile ar trebui să scoată din bugetul de stat circa 1 miliard de euro pentru educație.

Ce trebuie să facă părinții care vor banii pentru Educație

Pentru acordarea sprijinului financiar pentru educație, părinții vor trebui să deschidă un cont de depozit la Trezoreria Statului, pe numele copilului. Părinții vor avea posibilitatea să depună bani în acest cont, iar pentru sumele aflate la Trezorerie se va plăti o dobândă la bugetul de stat.

,,Statul sprijină dreptul la învăţare pe tot parcursul vieţii prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro. Suma este calculată la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii, fiecărui copil cetăţean român, la naşterea acestuia. Suma este acordată în scop educaţional în beneficiul titularului, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (…) Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educaţie permanentă prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro se acordă tuturor copiilor născuţi după data intrării în vigoare a prezentei legi”, stabilește Legea educației.

Titularul contului va fi copilul care, după împlinirea vârstei de 16 ani și cu acordul părinților, va putea să facă retrageri de pe contul deschis la Trezoreria Statului, iar folosirea banilor în alte scopuri decât cele educaționale se va pedepsi cu închisoare de la șase luni  la un an.