Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Al Administrației, Cseke Attila, a anunțat reforma în Inspectoratul de Stat în Construcții. Ministrul a anunțat reducerea drastică a cheltuielilor și desființarea unor structuri indermediare din ISC.

Potrivit unui comunicat MDLPA, se lucrează la un proiect de act normativ privind reforma instituțională a Inspectoratului de Stat în Construcții. În prezent, ISC are inspectorate atât regionale cât și județene.

”19 atribuții ale inspectorilor șefi regionali se regăsesc și în atribuțiile inspectorilor șefi județeni, iar 29 de atribuții ale inspectoratelor șefilor de serviciu regionali se regăsesc și la nivel județean ale acelorași posturi. Totodată, registraturile acestor niveluri deservesc același scop. Întreaga structură arată o dublare a sarcinilor și o ineficiență a costurilor. Din aceste considerente este necesară o reformă instituțională privind eliminarea nivelului intermediar, și păstrarea, pe lângă organismul central, a nivelului care este cel mai aproape de cetățean, cel județean”, a spus Cseke Attila.

Inspectoratul de Stat de Construcții

ISC este un organism prin care statul exercită controlul asupra calității lucrărilor în construcții. În urma analizei ministrului, în 2020 existau aproape 400 de inspectori, dintre care doar 14 la nivel regional.

Activitatea de control a fost desfășurată într-o măsură covârșitoare la nivel județean. Conform analizei, Inspectoratul Regional în Construcții Sud-Est nu are niciun inspector. Aceste atribuții revin exclusiv inspectorilor județeni, a menționat ministrul.

ISC are, la nivel național, 1.016 posturi, din care 770 sunt ocupate în prezent. 160 dintre aceste posturi sunt la nivelul intermediar, din care 124 sunt ocupate.

În 2020 ISC a cheltuit peste 21,3 milioane de lei pentru salarii. În suma respectivă intră și costurile facturilor și alte cheltuieli

Blocaje instituționale, suprapunere evidentă

”Pe lângă suprapunerea evidentă a sarcinilor de îndeplinit, ISC arată o ineficiență clară în organizare, blocaje instituționale în ambele direcții ierarhice determinate de organizarea și funcționarea greșită”, a mai spus ministrul

Inspectoratul de Stat în Construcții a fost înființat prin Ordonanța de Guvern 63/2001, iar prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 26 din 2013 a fost organizat nivelul regional al structurii acestei unități.