În cadrul unui comunicat remis în cursul zilei de ieri, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) şi Consiliul Național al Elevilor (CNE) şi-au exprimat dezacordul faţă de felul în care este organizată  redeschiderea şcolilor şi universităţi, din data de 8 februarie.

Organizaţiile de faţă critică în special lisa dialogului social cu privire la realizarea ordinului de faţă comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Sănătăţii, care s-a aprobat fără consultarea adecvată a beneficiarilor primari ai sistemului educaţional, adică a elevilor şi studenţilor

Redeschiderea şcolilor şi procesul birocratic

“În privința învățământului preuniversitar, atragem atenția asupra procesului birocratic pe care unitățile de învățământ trebuie să îl parcurgă pentru redeschidere: Direcția de Sănătate Publică/Direcția de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSP/DSPMB) informează inspectoratul școlar cu privire la situația epidemiologică de la nivelul fiecărei localități, inspectoratul școlar transmite datele către unitățile de învățământ, iar unitatea de învățământ propune inspectoratului școlar și DSP/DSMB un anumit scenariu de funcționare, spre avizare, în timp ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență/Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CJSU/CMBSU) emite hotărârea finală.

Considerăm că ziua de vineri, ultima zi rămasă înainte de redeschiderea școlilor, nu este suficientă pentru a realiza toate aceste pregătiri atât din punct de vedere birocratic, cât și din punct de vedere material”, se arată în comunicat.

Semnatarii comunicatului mai precizează faptul că şcolile sunt nevoite să stabilească spaţii adecvate pentru derularea procesului de învăţământ, dar şi pentru izolarea acelor persoane care prezintă simptome sau teste pozitive ale virusului Covid-19,

Universitățile sunt pe cont propriu

În ceea ce priveşte învăţământul superior, aproape toate reglementările la nivel de ţară referitoare la normele igienico-sanitare, din Ghidul precedent, au fost abrogate, iar fiecare universitate în parte va decide conform autonomiei universitare.

“Amintim faptul că ocrotirea sănătății publice reprezintă responsabilitatea statului român, conform art. 34, alin. (2) din Constituția României. Autonomia universitară nu acoperă elemente ce țin de instituirea de norme igienico-sanitare, iar universitățile nu au calificarea necesară pentru a stabili asemenea norme.

Din acest punct de vedere, în actualul ordin nu mai regăsim dispoziții privind căminele și cantinele, privind regularitatea dezinfectării sau privind grupurile sanitare”, se mai arată în comunicat.

Pentru îndeplinirea dezideratului de a asigura condiţiile pentru alegerea unui scenariu hibrid, cu garantarea siguranţei părţilor implicate (studenți, cadre didactice, personal auxiliar), reprezentanţii studenţilor sunt de părere că ar fi impuse măsurile următoare:

  • Stabilirea unui plan general de măsuri de protecție la nivelul universității, care să includă cel puțin temele precizate în ghidul abrogat și care să fie avizat de DSP în vederea asigurării conformității cu standardele de protecție igienico-sanitară.
  • Stabilirea unui termen rezonabil de luare a deciziei de trecere de la scenariul online la scenariul hibrid/fizic, astfel încât studenții să aibă timpul necesar întoarcerii în centrul universitar și identificării unui loc de cazare, precum și pentru pregătirea cazării în cămine.
  • Asigurarea testării rapide a studenților, în maniera prevăzută pentru învățământul preuniversitar.